Kom til kursus for TR

Bliv ambassadør for gode råd om pension for dine kolleger - deltag i et TR-kursus

Som TR spiller du en vigtig rolle som bindeled mellem PKA og dine kolleger. Kom til TR-kursus og få inspiration og gode råd til, hvordan du kan støtte dine kolleger bedst muligt i forskellige livssituationer. Fx hvis din kollega bliver syg, går på deltid, skifter job eller bliver skilt.

TR-kurset varer én dag fra kl. 9-15. Det er målrettet tillidsrepræsentanter og -suppleanter. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i de faglige organisationer er også velkomne til at deltage. 

PKA betaler dine transportudgifter for billigste offentlige transport, og du kan også få dækket kørsel i egen bil, hvis du vælger det kursussted, der ligger tættest på din bopæl. Har du ikke mulighed for at vælge kursusstedet tættest på dig fx på grund af datoerne, skal du skrive til pkatr@pka.dk eller ringe på 39 45 46 10, før du tilmelder dig. Din arbejdsgiver kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

På TR-kurset får du

  • Kendskab til de livssituationer, hvor dine kolleger skal være opmærksomme på deres pension

  • Ideer og inspiration til, hvordan du kan sætte pensionsordningen på dagsordenen på din arbejdsplads

  • Mulighed for sparring med andre tillidsrepræsentanterDet sagde kursisterne

I 2021 deltog 340 tillidsrepræsentanter fordelt på 11 kurser.
99 % af kursisterne, der deltog i evalueringen, vil i meget høj grad eller i høj grad anbefale kurset til en anden TR-kollega. Sådan lød det blandt andet fra tre af vores kursister:

”Det var et godt og spændende kursus. Der var mulighed for at spørge ind og blive inddraget, når der var uklarheder om de forskellige temaer. Temaerne var relevante og blev gennemgået i et meget forståeligt sprog."

"Jeg synes, det var spændende at være sammen med andre faggrupper."

"Jeg synes, det er et yderst relevant kursus. Jeg føler mig bedre klædt på til at være opmærksom på, hvornår det er relevant for medlemmerne at kontakte PKA.”

I efteråret 2021 afholdt vi 11 TR-kurser rundt i landet med i alt 340 kursister. 

Var du ikke med på et af kurserne? Så kan du komme med i 2022. Se datoerne og tilmeld dig herunder.

Tilmeld dig et TR-kursus

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: