Kursus for TR

Læs mere om vores kurser for tillidsrepræsentanter og tilmeld dig her på siden.

Som TR er det vigtigt at være opdateret på, i hvilke situationer du bør tænke på pensionsordningen, så du kan støtte dine kolleger bedst muligt.

På vores TR-kurser kan du blandt andet få svar på, hvad der sker med pensionen…

  • hvis en af dine kolleger bliver syg?
  • hvis en af dine kolleger skifter job?
  • hvis en af dine kolleger bliver skilt?
  • hvis en af dine kolleger...?

TR-kurset varer én dag fra 9.00 -15.00 og er målrettet tillidsrepræsentanter og -suppleanter. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i de faglige organisationer er også velkomne til at deltage. 

PKA betaler dine transportudgifter for billigste offentlige transport, eller du kan få dækket kørsel i egen bil, hvis du vælger det kursussted, der ligger tættest på din bopæl. Har du ikke mulighed for at vælge kursusstedet tættest på dig fx på grund af datoerne, skal du skrive til pkatr@pka.dk eller ringe på 39 45 46 10, før du tilmelder dig. Din arbejdsgiver kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

På TR-kurset får du

  • Overordnet kendskab til pensionskassens muligheder og ydelser

  • Viden til at sætte pension på dagsordenen på arbejdspladsen

  • Indblik i, hvordan pensionssystemet er sat sammen og samspillet med offentlige ydelser

  • Kendskab til PKA’s opbygning og medlemsdemokrati

Det sagde kursisterne

I 2021 deltog 340 tillidsrepræsentanter fordelt på 11 kurser. Kurserne blev positivt evalueret, og 99 % af kursisterne, der deltog i evalueringen, vil i meget høj grad eller i høj grad anbefale kurset til en anden TR-kollega.

”Det var et godt og spændende kursus, der var mulighed for at spørge ind og blive inddraget, når der var uklarheder omkring de forskellige temaer. Det var relevante temaer, der blev gennemgået og på et meget forståeligt sprog."

"Jeg synes, det var spændende at være sammen med andre faggrupper, og jeg synes, at kurset var tilpasset, så man fik nok viden til at vejlede sine medlemmer."

"Jeg tænker, at det er et yderst relevant kursus. Jeg føler mig bedre klædt på til at være opmærksom på, hvornår det er relevant for medlemmerne at kontakte PKA.”

Sådan lød det blandt andet fra tre af vores kursister.

I efteråret 2021 afholdt vi 11 TR-kurser rundt i landet med i alt 340 kursister. 

Var du ikke med på et af kurserne? Så kan du komme med i 2022, når vi genoptager kurserne. De specifikke datorer vil blive annonceret her på siden.

Tilmeld dig et TR-kursus

Overbygningskursus for tillidsrepræsentanter

De tillidsrepræsentanter, som allerede har deltaget på TR-kurset, har mulighed for at deltage på et overbygningskursus.

Her vil vi præsentere grundlaget for pensionskassens investeringer, de seneste ændringer i pensionsordningen og vores aktuar vil give et indblik i, hvilke parameter der påvirker pensionen. Overbygningskurset for TR finder sted over to dage med en overnatning.

Det næste overbygningskursus afholder vi mandag d. 9. maj til tirsdag d. 10. maj 2022 på Comwell Portside i Nordhavn, København. Skriv eller ring, hvis du ønsker at deltage på kurset - det kræver blot, at du allerede har deltaget på grundkurset.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på pkatr@pka.dk eller på 39 45 46 10.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.