Information om seniorpension

Opdateret 25.03.2020 - En ny lov om seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020, som gør det muligt for danskere med nedsat arbejdsevne at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Læs mere om seniorpension her.

Seniorpension er en ny offentlig pension, der giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis man har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i det seneste job. Arbejdsevnen vurderes ud fra en individuel, helbredsmæssig vurdering. I 2020 er det kommunerne, der skal tilkende seniorpension.

Aftalen om seniorpension blev behandlet i Folketinget i december 2019 og fik virkning allerede fra 1. januar 2020.

Hvad gør PKA?
Som pensionsvilkårene er i dag, giver seniorpension ikke ret til førtidspension fra PKA. Det kræver en ændring af pensionsvilkårene, som skal besluttes på pensionskassernes generalforsamlinger.

Da generalforsamlingerne er udskudt, er der midlertidigt indført ret til førtidspension fra PKA, hvis man som medlem har fået tilkendt seniorpension fra kommunen. Hvis generalforsamlingen på et senere tidspunkt forkaster forslaget om seniorpension, skal de medlemmer, der i mellemtiden har fået tilkendt seniorpension i PKA, naturligvis ikke betale det udbetalte tilbage. Udbetalingerne vil dog stoppe hurtigst muligt.

Pensionskassernes årlige generalforsamling, som skulle være holdt i sidste halvdel af april 2020, er udskudt som følge af den aktuelle situation med Corona-virus.

Regeringen iværksatte den 17. marts et forsamlingsforbud for forsamlinger på mere end 10 personer. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 13. april, men kan blive forlænget. Derfor er der lovmæssigt givet mulighed for at udskyde generalforsamlinger til otte uger efter, forsamlingsforbuddet er ophævet. Vi kender endnu ikke de nye datoer for generalforsamlingerne, som afhænger af ophævelsen af forsamlingsforbuddet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Medlemsservice på 39 45 45 40.

 

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.