Tilfredsstillende afkast til PKA-fællesskabet trods store udsving på investeringsmarkederne

PKA’s 335.000 medlemmer kan se tilbage på et 2020, hvor det igen lykkedes at skabe et tilfredsstillende afkast på tværs af pensionskassens investeringer. Det sker til trods for de store udsving på markederne, som COVID-19 førte med sig.

2020 var på mange måder historisk. Det gælder også på finansmarkederne, hvor året både bød på store op- og nedture.

Da COVID-19 for alvor ramte både Danmark og resten af verden faldt aktiemarkederne på kort tid mere end 30%, men betydelige finans- og pengepolitiske lempelser var med til at vende stemningen igen, og aktiemarkederne endte året i et pænt plus.

I PKA lykkedes det samlet set at skabe et positivt afkast på 5,3 % i 2020 på tværs af alle pensionskassen investeringer. I kroner og øre svarer det til 14,4 mia. kr.

Pensionskassens strategi, hvor risikoen bliver spredt over mange forskellige typer af investeringer, har betydet, at PKA har kunnet undgå de helt store tab som følge af COVID-19.

Netop stabilitet og risikospredning er vigtige faktorer for en langsigtet investor som PKA. Det fortæller investeringsdirektør i PKA Michael Nellemann Pedersen.

”Vi har fokus på at kunne skabe et stabilt afkast til vores medlemmer, også når markederne flytter sig meget, som de gjorde i 2020. Derfor er det tilfredsstillende, at vi har kunnet fastholde vores investeringsstrategi, selv da faldene på de børsnoterede markeder var størst, og PKA er godt positioneret til også fremover at skabe gode og stabile langsigtede afkast,” siger Michael Nellemann Pedersen.

Både pensionskassens investeringer i børsnoterede aktier og i små- og mellemstore unoterede virksomheder har været med til at sikre PKA et tilfredsstillende afkast i 2020.

Samtidig har investeringerne i infrastruktur som fx vindmøller og solceller samt ejendomsinvesteringerne givet stabilitet i porteføljen, da udsvingene på aktiemarkederne var størst.

Over de sidste ti år har PKA i snit skabt et afkast på 7 % om året. Det giver pensionskassen gode forudsætninger for også fremadrettet at kunne sikre medlemmerne gode pensioner.

Grøn milepæl nået

2020 blev også året, hvor PKA nåede målsætningen om at runde 30 milliarder kroner i grønne investeringer svarende til 10 % af PKA’s samlede formue. 

”De grønne investeringer er en vigtig del af vores strategi. De giver os både et godt afkast, og de er med til at bremse de voldsomme klimaforandringer, som vores klode står over for. Vi er glade for at nå det mål vi satte os for 2020, men vi tror samtidig på, at behovet for grønne investeringer kun bliver større i de kommende år. Så vi vil blive ved med at investere markant i den grønne omstilling,” siger Michael Nellemann Pedersen.

I december måned kårede Verdensnaturfonden WWF PKA som Danmarks bedste klimainvestor blandt de 16 største danske pensionsselskaber for 6. år i træk.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.