PKA-direktør deltager på COP26 i indflydelsesrigt klimanetværk

På COP26’s Finance Day vil det nye klimanetværk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) sætte turbo på den private finansiering af klimakampen. PKA-direktør Jon Johnsen sidder som eneste dansker med i netværkets ledende gruppe.

450 af verdens største banker, pensionskasser, forsikringsselskaber og kapitalforvaltere er i et FN-initiativ gået sammen om levere den helt afgørende finansiering, der skal til for at indfri målene i Paris-aftalen og føre den globale økonomi mod CO2-neutralitet inden udgangen af 2050. Netværket består af mastodonter som Blackrock, Bank of America og Allianz. PKA-direktør Jon Johnsen sidder som eneste dansker med i den ledende gruppe.

Jon Johnsen er udpeget af den europæiske investorsammenslutning The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) og sidder derfor med i netværkets top sammen med magtfulde finansbosser som Larry Fink, CEO i verdens største kapitalforvalter Blackrock, Oliver Bäte, CEO i verdens største forsikringsselskab Allianz og topcheferne i en række af verdens største banker som f.eks. HSBC og Bank of America.

Til COP26 arbejder netværket for, at flere private aktører forpligter sig til at sikre finansiering af klimakrisen i udviklingslande, hvor staterne alene har svært ved at rejse penge nok. Her kigger flere i retningen af Danmark.

"Den danske pensionssektor har forpligtet sig til at investere mindst 350 milliarder inden udgangen af 2030, og nu er initiativet udbredt til også at gælde for andre nordiske og britiske pensionskasser. I PKA er mere end 10 procent af pensionspengene investeret i klimaprojekter. Jeg håber og tror, at vores ambitiøse klimamålsætninger giver genlyd og inspirerer regeringer og finansielle aktører i andre lande til at handle", siger Jon Johnsen.

Flere private pengetanke skal med på vognen

GFANZ blev stiftet i april med politisk opbakning fra blandt andre Englands premierminister Boris Johnson og den amerikanske udenrigsminister John Kerry. Den tidligere engelske nationalbankdirektør Mark Carney er sat i spidsen for netværket. Siden da er det lykkedes at få 450 finansielle virksomheder fra 45 lande med samlet 833 billioner under forvaltning til at støtte op om netværkets målsætning om CO2-neutralitet i 2050 og klimainvesteringer, der kan begrænse temperaturstigningerne til 1,5 grader.

"Seneste rapport fra IPCC var et wake-up-call for alle. Vi har et ansvar på tværs af private og offentlige aktører for at få sat handling bag ordene og accelerere finansieringen af klimakampen. Flere af verdens største banker og pengetanke er nu for alvor ved at træde ind på scenen, og de skæver til os i Danmark, fordi vi formår at handle på vores klimamålsætninger. Det er GFANZ et godt eksempel på", siger Jon Johnsen.

Læs pressemeddelelsen fra GFANZ her

GFANZ

  • Glasgow Financial Alliance for Net Zero består af 250 investorer fra den finansielle sektor fordelt på 32 lande.
  • Netværket blev lanceret ved præsident Bidens Climate Summit i april 2021.
  • Til sammen forvalter netværkets medlemmer en formue på 565 billioner kroner
  • PKA’s administrerende direktør sidder som eneste dansker med i netværket.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.