PKA investerer i ny fond, der skal sikre udsatte borgere et bedre liv

En ny fond med blandt andre PKA i ryggen skal hjælpe psykisk sårbare i job, udvikle udsatte børns sprog, mindske sygefraværet blandt offentligt ansatte og sikre, at flere unge består 9. klasses afgangseksamen.

Det er Den Sociale Kapitalfond, der står bag fonden. Udover PKA tæller investorerne Vækstfonden, Arbejdernes Landsbank og SI Safe.

Fonden er aktuelt på 80 millioner kroner, og det er Skandinaviens første private fond til sociale effektinvesteringer. Fonden har som mål at forbedre livskvaliteten for 3.000 udsatte danskere samtidig med, at den skal sikre investorerne et afkast på 5-7%. 

Administrerende direktør i PKA Jon Johnsen glæder sig over at kunne kombinere en fornuftig investering med de stærke værdier, der kendetegner PKA og pensionskassens medlemmer.

”Vores medlemmer arbejder hver dag med at vise omsorg for danskerne i sundhedssektoren og på det sociale område. Derfor giver det rigtig god mening for os at gå ind på nye investeringsområder, hvor vi både kan skabe et godt afkast til medlemmerne og samtidig løfte velfærden og forbedre livskvaliteten for en lang række danskere. Investeringen og samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond giver os vigtige erfaringer, så vi kan blive endnu bedre til at finde og udvikle gode investeringsmuligheder, der understøtter det sociale område,” fortæller Jon Johnsen.

Konkrete indsatser i 15-25 kommuner

Sociale effektinvesteringer er en metode til at skabe løsninger på sociale udfordringer, som ikke håndteres effektivt nok i dag. Konkret er sociale effektinvesteringer et partnerskab mellem investeringsfonden, en organisation eller virksomhed, som har en god løsning på et socialt problem, og en kommune, som gerne vil have løst problemet.

Med den nye fond er målet for Den Sociale Kapitalfond at indgå aftaler med 15-25 kommuner om investeringer i konkrete indsatser, der skal hjælpe udsatte borgere.

”Med fonden håber vi på at kunne finansiere vigtige indsatser på områder, hvor kommuner i dag ikke har mulighed for at påtage sig risikoen ved at prøve en ny innovativ tilgang af. Ligeledes vil det være en vigtig opgave for fonden at bistå dygtige sociale organisationer og virksomheder med den nødvendige kapital og viden, der kræves for at udbrede virksomme indsatser til flest mulige borgere. Vi håber at slå fast, at det kan betale sig at investere i menneskeligt potentiale, siger ledende partner i Den Sociale Kapitalfond Effekt David Dietz.

Du kan læse mere om den nye fond her.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.