PKA vil halvere CO2-aftrykket fra sine ejendomme inden udgangen af 2025

PKA skærper klimakravene. Ved udgangen af 2025 skal CO2-aftrykket fra PKA’s ejendomme halveres og det gennemsnitlige energimærke i alle ejendomme skal være mellem B og A – ingen energimærker må være ringere end C.

Skal Danmark være et klimaneutralt land i 2050, så skal CO2-aftrykket i ejendomsbranchen være langt mindre. Siden 2008 har arbejdsmarkedspensionskassen PKA mindsket klimabelastningen i sine danske ejendomme med 85%, og nu vil selskabet med en ny klimastrategi skrue yderligere ned for CO2-forbruget. Det betyder, at pensionskassen vil reducere udledningen med yderligere 50% inden 2025 er omme.

”Bæredygtighed i byggeriet spiller en central rolle i den grønne omstilling. Derfor har vi i PKA sat nye mål for bæredygtigheden i vores portefølje. Det gælder både energieffektivisering og miljøcertificeringer i nuværende og kommende ejendomme. Det giver ikke alene et bidrag til en grønnere boligmasse, men også et godt afkast til vores medlemmer, hvis pension vi forvalter”, fortæller Senior Porteføljemanager Peter Gravesen om baggrunden for den nye målsætning.   

De nye grønne mål indeholder blandt andet egenproduktion af vedvarende energi til ejendommene ved hjælp af solceller og turbiner og certificeringer, som enten Svanemærket eller DGNB-standarder, for i alt 11 milliarder kroner. Allerede i 2020 fremrykkede PKA klimainvesteringer i sine ejendomme for 70 mio. kroner og i primo 2021 har selskabet indtil videre investeret 90 mio. kroner i energiprojekter

Bæredygtig ejendomsmodel vinder indpas i pensionssektoren

I en årrække har PKA arbejdet sammen med ejendomsforvaltningsselskabet DEAS, og sammen har de udviklet en model, der integrerer klimamål i ejendomsporteføljerne og resulterer i mere langsigtede energi- og driftsbesparelser med mindre udledning af CO2.

”Vi er meget glade for det tætte samarbejde, vi har med PKA med et stort bæredygtighedsmål for øje. Her har vi kombineret kræfterne mellem en ambitiøs, grøn ejendomsinvestor og den viden og de kompetencer, som vi som ejendomsforvaltningsselskab råder over. Det har givet et effektivt styringsværkstøj og en bæredygtig model, som flere selskaber nu tager til sig”, siger Hans Andersen, Energichef hos DEAS.

PKA’s ejendomsportefølje har en størrelse på over 1 million m2.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.