PKA vil skære knap en tredjedel af CO2-aftrykket fra investeringerne frem mod 2025

Om få år skal PKA’s investeringer sætte et markant mindre aftryk på klimaet end i dag. Helt nøjagtigt vil pensionskassen sænke CO2-aftrykket fra investeringerne med 29 % frem mod 2025.

Med den nye målsætning tager PKA nogle af de første skridt mod at gøre alle pensionskassens investeringer CO2-neutrale senest i 2050.

Administrerende direktør i PKA, Jon Johnsen, ser målet som en naturlig forlængelse af det mangeårige arbejde, pensionskassen har gjort på det bæredygtige område.

”Vi mener, at en reduktion på 29 % i 2025 er et både ambitiøst og realistisk mål. Det vil mindske det aftryk vores investeringer sætter på klimaet markant, og det vil fortsat give os mulighed for at investere fornuftigt og levere det bedst mulige afkast til medlemmernes pensioner,” siger Jon Johnsen.

Omverden skal følge med

For at kunne nå i mål med CO2-reduktionen skal flere af de virksomheder, PKA i forvejen investerer i, skære ned på deres CO2-aftryk. Derfor er aktivt ejerskab og opsøgende dialog med selskabernes ledelser om en hurtigere omstilling til en grøn fremtid nødvendig.

”Hvis vi skal indfri vores mål, kræver det en stor omstilling af en lang række af de selskaber, vi investerer i. Den forandring kan vi kun skabe, hvis vi som medejer tager ansvar for at skubbe i den rigtige retning. Derfor bliver vores arbejde med aktivt ejerskab måske endnu vigtigere i de kommende år,” siger Jon Johnsen.

PKA er i dialog med en lang række selskaber bl.a. gennem initiativer som Climate Action 100+, og i 2021 har pensionskassen brugt sin stemme på generalforsamlinger hos selskaber som Shell og Total for at få indført mere ambitiøse klimaplaner.

Bedre data vil skærpe CO2-mål

Reduktionsmålet kommer i første omgang til at omfatte PKA’s investeringer i børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og ejendomme. Når pensionskassen sætter fokus på netop de områder først, er det fordi, at der her er mest viden om investeringernes CO2-aftryk og de bedste metoder til at måle det.

I takt med at det bliver muligt at måle sig frem til et troværdigt billede af CO2-aftrykket på andre typer af investeringer, vil de også blive en del af PKA’s målsætninger.

”Vi har sat vores mål så ambitiøst som muligt med den viden, vi har i dag. Vi kommer uden tvivl til at genbesøge det i takt med, at vi og resten af sektoren får adgang til mere og bedre data. Men vi kan ikke vente på en perfekt løsning et sted ude i fremtiden, når vi allerede har en god løsning i dag. Klimaforandringerne venter ikke, vi skal i gang med at reducere vores aftryk nu,” siger Jon Johnsen.

Læs mere om PKA`s arbejde med klima og aktivt ejerskab på ansvarlige-investeringer.dk

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.