PKA vil udvikle konkret plan for at fjerne CO2-udledning fra investeringerne

PKA tager et stort skridt mod at skabe en CO2-neutral investeringsportefølje ved at blive en del af det FN-støttede samarbejde Net Zero Asset Owner Alliance.

Det betyder, at PKA forpligter sig til at nå en netto CO2-udledning fra alle pensionskassens investeringer på nul senest i 2050. Samtidig kommer PKA til at fastlægge en række klare reduktionsmål på vejen mod en CO2-neutral portefølje.

”Vi har i en årrække arbejdet på at få alle vores investeringer til at være på linje med målene i Parisaftalen. Det indebærer blandt andet, at de på sigt skal være CO2-neutrale. Det er et ambitiøst mål, og hvis det skal lykkes, bliver vi nødt til at have en konkret plan for, hvordan vi vil nå i mål. Det får vi nu, og vi gør det i samarbejde med en lang række andre ambitiøse investorer,” siger administrerende direktør i PKA, Jon Johnsen.

Net Zero Asset Owner Alliance er en sammenslutning af 34 institutionelle investorer med samlet 35 billioner kroner under forvaltning. Sammen forpligter deltagerne hinanden på målet om CO2-neutralitet samtidig med, at de samarbejder om at få skabt rammerne for, hvordan man som investor kan gøre sin investeringsportefølje CO2-neutral. Alliancen er støttet af både FN og Verdensnaturfonden (WWF).

To initiativer – et klart mål

For nylig var PKA også en del af lanceringen af Net Zero Investment Framework. Det er et værktøj udviklet af den internationale organisation The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), hvor PKA i en årrække har været et aktivt medlem, og hvor Jon Johnsen i dag sidder i bestyrelsen.

Også her forpligter PKA sig sammen med en række store internationale investorer til at udvikle en konkret vej mod, hvordan man vil ramme en netto CO2-udledning på nul fra investeringerne i senest i 2050.

Første skridt er at sætte en række mere kortsigtede mål for, hvordan man fx i PKA vil sænke CO2 udledningen i investeringerne over de kommende år.

”Hvis vi skal nå det langsigtede mål, må vi først sætte de kortsigtede. Det handler om at turde komme i gang. Når vi først gør det, så kommer vi også til at lære af det, og så bliver vi bedre til at tage de store skridt mod CO2 neutralitet på den lange bane,” siger Jon Johnsen, der blandt andet peger på, at man sammen med de andre investorer i de to initiativer vil udvikle bedre metoder til at måle CO2-udledningen fra investeringsporteføljen.

Læs mere om Net Zero Asset Owner Alliance her

Læs mere om Net Zero Investment Framework her

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.