Skattepolitik er også en del af ansvarlige investeringer

I PKA har vi i mange år fokuseret på arbejdstagerrettigheder – også for børn, menneskerettigheder, klima og bæredygtighed, når medlemmernes penge skal investeres.

Skattebetaling er en vigtig del af den økonomiske bæredygtighed og sociale ansvarlighed, en virksomhed skal udvise, og derfor støtter vi et nyt internationalt tiltag.

Minimumsskat for alle multinationale selskaber
135 OECD-lande har tilsluttet sig en erklæring om, at selskaber på tværs af brancher og landegrænser, skal betale mindst 15 % i selskabsskat fra 2023.

Selskabsskat er den skat, en virksomhed skal betale af sit overskud, efter moms og øvrige afgifter er betalt. Derfor kan den ikke sammenlignes med den indkomstskat, privatpersoner har. Selskabsskatten er fx 22 % i Danmark i 2021.

”Allerede nu begynder vi at gennemgå de største virksomheder, vi investerer i, for at se, om de bevæger sig i den rigtige retning mod målet. Vi tror på, at en ansvarlig skattepraksis i verdens største selskaber, vil brede sig til mindre selskaber,” forklarer administrerende direktør Jon Johnsen.

Dialog er bedre end at trække sig
Når vi arbejder med kravet om minimumsbeskatning, foregår det ved, at vi screener alle de virksomheder, pensionskasserne investerer i. Både de børsnoterede større selskaber, og de mindre selskaber, som endnu ikke er blevet børsnoteret, analyserer vi. Hvis vi kan se, at en virksomhed ikke lever op til kravene, kontakter vi dem og beder om en redegørelse.

”Det er ikke anderledes, end vi gør med fx CO2-udledning eller de af FN’s verdensmål, vi fokuserer på: Vi bruger vores investeringer til at påvirke virksomhedens måde at agere på. Det er det, vi kalder ’aktivt ejerskab’, og det er en måde at være med til at gøre en forskel på,” siger Jon Johnsen.

PKA’s medlemmer er med til at beslutte retningslinjer
I det daglige arbejde med ansvarlige investeringer, følger PKA de retningslinjer for ansvarlighed (som skatteområdet hører under), der bliver fastsat af bestyrelserne for PKA-pensionskasserne. PKA’s delegerede har indflydelse på retningslinjer og politikker via selvfølgelig generalforsamlingerne, men også igennem de input og forslag, bestyrelserne modtager fra delegerede på diverse temadage, seminarer og dialogmøder.

Medlemsdemokratiet skal være levende og aktivt og afspejle det ejerforhold, vi har – PKA er ejet af medlemmerne og sat i verden for at forvalte medlemmernes pensioner bedst muligt. Det betyder både med de højst mulige afkast, men det betyder også, at pensionskasserne skal skabe langsigtet værdi bredt i samfundet – og det er derfor, principperne om ansvarlige investeringer, og dermed også skattepolitik, er så vigtige for PKA.

Du kan altid følge med i aktuelle investeringer og tiltag på www.ansvarlige-investeringer.dk.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.