For arbejdsgivere

Her er de informationer, du har brug for til at indbetale pension til dine kolleger.

Er du i tvivl om aftalen for din virksomhed, er du velkommen til at ringe på
39 45 45 50.

Tilbagebetaling

Har I indbetalt for meget pension til en medarbejder, kan I modregne det for meget indbetalte pension i jeres lønsystem.

Kan I ikke modregne det i jeres lønsystem, skal I:

 • udfylde blanketten ’Tilbageførsel af pension til arbejdsgiver’
 • få medarbejderens accept og underskrift
 • sende den udfyldte og underskrevne blanket til os eller Skattestyrelsen sammen med dokumentation for, at der er indbetalt for meget.

Husk dokumentation for, at I ejer den bankkonto, I ønsker beløbet indsat på.

Send blanketten til Skattestyrelsen, når

 • beløbet er indbetalt før 2023
   – uanset beløbsstørrelse
 • beløbet er indbetalt i 2023
   –  og det samlede beløb er 103.000 kr. eller derover
   –  og indbetalingen dækker en periode, der går mere end 3 år tilbage.

Send den godkendte blanket til .

Send blanketten til os, når

beløbet er indbetalt i 2023 og

 • det samlede beløb er under 103.000 kr.
 • indbetalingen dækker en periode, der går mindre end 3 år tilbage.

Send blanketten til .