Andre pensioner

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
Hvis du var lønmodtager i perioden 1977-1979, indbetalte din arbejdsgiver et vist beløb til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Du kan derfor have ret til et engangsbeløb.

Du kan søge om at få pengene udbetalt på ld.dk

Du kan have mulighed for at flytte din opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond til din pension i PKA. Kontakt os, hvis du vil flytte opsparingen. 

ATP – Livslang Pension
Alle, der har en indtægt. indbetaler til ATP, hvad enten vi får løn, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge eller tilsvarende.

ATP udbetales som en månedlig livsvarig pension, når du når folkepensionsalderen. Hvis du har indbetalt til ATP hele dit arbejdsliv, kan du få op til 24.500 kr. om året før skat. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Du kan læse om ATP på atp.dk, borger.dk og pensionforalle.dk.

Ønsker du at udskyde ATP Livslang Pension, eller har du spørgsmål til ATP Livslang Pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark på 70 12 80 00.

Tjenestemandspension
Hvis du har været eller er ansat som tjenestemand, har du en tjenestemandspension. Tjenestemandspensioner kan indeholde særlig gunstige udbetalinger eller rettigheder. Du kan få et overblik over din tjenestemandspension på www.tjenestemandspension.dk.

Privat pensionsopsparing
Hvis du har privat pensionsopsparing fx i din bank, kan du enten i banken eller på pensionsinfo.dk skabe dig et overblik over, hvor meget du kan få udbetalt fra dine private pensioner.

Indtil du starter udbetaling af dine private pensioner, har du mulighed for at samle dem ét sted. Du kan fx flytte en privat pensionsopsparing til PKA i det, vi kalder PKAplus. Her får du den samme gode rente som på din øvrige pensionsopsparing - i 2020 er den 5 %. Sammenlign din bank med PKAplus her.

Få et samlet overblik på PensionsInfo
På pensionsinfo.dk finder du en samlet oversigt over dine pensioner. 

 

 

Dine pensioner kan påvirke efterløn og folkepension

Dine andre pensioner kan have indflydelse på din eventuelle efterløn. Kontakt derfor din A-kasse og hør om eventuel modregning.

Dine andre pensioner kan også have indflydelse på din folkepension. Kontakt derfor Udbetaling Danmark og hør om netop din situation, eller beregn din folkepension på borger.dk.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: