Spørgsmål og svar om 'aldersopsparing'

                                                                                                                     

Hvad er aldersopsparing?

Aldersopsparing adskiller sig fra ratepension og livsvarig pension ved, at du ikke får fradrag for dine indbetalinger. Til gengæld er udbetalingen skattefri. I modsætning til andre pensionstyper modregnes aldersopsparingen ikke i din folkepension. Blandt andet derfor vurderer vi, at det er en fordel for langt de fleste af vores medlemmer at indbetale mest muligt på aldersopsparing i PKA.

Jeg har fået et brev fra jer om aldersopsparing. Men hvad er det, jeg skal gøre - og hvorfor?

En del af indbetalingerne til din pension hos os går til den pensionstype, der hedder aldersopsparing. En aldersopsparing har den fordel, at udbetalingen ikke modregnes i tillægget til folkepensionen, og at modregningen i efterlønnen er mildere. Desuden er en aldersopsparing skattefri ved udbetalingen.

For langt de fleste medlemmer er en aldersopsparing en fordel. Men der er situationer, hvor det ikke er en fordel at indbetale på en aldersopsparing. Og vi ved ikke, om du er i en af de situationer. Derfor er det vigtigt, at du besvarer nogle spørgsmål, så vi kan anbefale dig, hvad du skal gøre. Du kan se spørgsmålene og vores anbefaling her.

I skriver, man kan risikere at skulle betale en afgift. Gælder det mig?
 • Indbetaler du i år på en aldersopsparing både hos os og i fx banken (altså ikke til ratepension, men aldersopsparing)?
 • Modtager du eller en i din husstand ydelser fra det offentlige (fx boligstøtte, fripladstilskud, førtidspension eller folkepension)?
 • Betaler du topskat (hvis du har en månedsløn på mere end 50.045 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag)?

Er du i en af de situationer, kan du risikere at skulle betale en afgift til staten. For at undgå det, kan du fravælge indbetaling til aldersopsparing hos os – det gør du her.

Jeg har noget pensionsopsparing et andet sted, men jeg er lidt usikker på, hvad det er for en slags. Er det et problem - og hvad skal jeg gøre?

Det er ikke noget problem, at du har pensionsopsparinger andre steder. Du skal bare være opmærksom på, at der er en grænse for, hvor meget du må indbetale om året på de enkelte pensionstyper.

Der er også en grænse for, hvor meget du må indbetale på aldersopsparing hvert år. Derfor er det vigtigt at finde ud af, om du indbetaler på en aldersopsparing et andet sted også - ellers risikerer du at få et skattesmæk eller at skulle betale en strafafgift til staten.

Er du i tvivl om, hvilken type pensionsopsparing du indbetaler på i banken eller i et andet pensionsselskab, er du nødt til at kontakte dem og få det oplyst.

Hvad menes der med, om jeg modtager offentlige ydelser - og hvorfor betyder det noget?

Hvis du eller en i din husstand modtager fx boligstøtte, førtidspension, folkepension eller tilskud til institutionsplads, så kan denne udbetaling blive påvirket af, at du indbetaler på en aldersopsparing i din PKA-pension.

Det skyldes, at din skattepligtige indtægt bliver højere, når noget af indbetalingen til din pension går til aldersopsparing, som der ikke er fradrag for. Og det påvirker den ydelse, du eller en i din husstand får fra det offentlige, og som er er afhængig af husstandsindkomsten.

Derfor anbefaler vi, at du fravælger at indbetale på aldersopsparing, når du eller en i din husstand modtager offentlig ydelse.

Jeg er i tvivl, om jeg betaler topskat. Hvornår gør man det?

I år betaler du topskat, hvis du tjener 552.500 kr. Det vil sige, at du skal have en månedsløn på over 50.045 kr., før du betaler topskat.

Hvis du betaler topskat eller er i nærheden af at betale topskat, er det ikke en fordel for dig at indbetale på aldersopsparing. Indbetalingen på aldersopsparing giver nemlig ikke fradrag, så det vil øge din skattepligtige indtægt - og så skal du betale topskat af et større beløb.

 

Jeg er i tvivl, om aldersopsparing er en fordel for mig. Hvordan finder jeg ud af det?

For langt de fleste medlemmer er det en fordel at indbetale på en aldersopsparing.

Men der er nogle få situationer, hvor det ikke er en fordel. Det gælder fx, hvis du betaler topskat, hvis du eller en i din husstand modtager en offentlig ydelse (fx boligstøtte, førtidspension, folkepension) - eller hvis du allerede indbetaler på en aldersopsparing hos os eller et andet sted.

Derfor anbefaler vi, du tjekker, om det er en fordel for dig. Det kan du gøre her.

Jeg har taget tjekket. Det er et spørgsmål om min og min ægtefælles indtægt som pensionister. Hvordan finder jeg ud af, hvad den er?

Vi spørger til din og din ægtefælles eller samlevers indtægt som pensionister for at kunne vurdere, om du vil kunne få tillæg til folkepensionen. Det har nemlig betydning for, om det er en fordel for dig at indbetale på aldersopsparing.

Vi viser, hvad du vil få i pensionen fra PKA. Desuden skal du – i denne sammenhæng – medregne folkepensionens grundbeløb på ca. 78.000 kr. om året, ATP på ca. 15.000 kr. om året og eventuelle andre pensioner. Og så din ægtefælles eller samlevers pensioner. I kan se en oversigt over jeres pensioner på pensionsinfo.dk.

Jeg er nervøs for at tage en forkert beslutning. Kan jeg fortryde?

Du kan til hver en tid tilvælge eller fravælge indbetalingen på aldersopsparing i din pensionsordning hos os. 

Er du i tvivl, om noget af indbetalingen skal gå til aldersopsparing eller ej, kan du tjekke det her og få vores anbefaling.

Vær særligt opmærksom, hvis...

 • du eller én i din husstand modtager offentlige ydelser
 • du betaler topskat
 • du har fået udbetalt en pension efter 1. april 2018
 • du er tæt på pensionsalderen
Svar på nogle spørgsmål og få en anbefaling

Fordi
 • Indbetaler du på aldersopsparing i din PKA-pension, vil din skattepligtige indtægt blive højere, fordi der ikke er fradrag for indbetalinger på 'aldersopsparing'. Højere skatteplig indtægt kan påvirke størrelsen på en offentlig ydelse, som du eller en i din husstand får, og som afhænger af husstandsindkomsten.
 • Betaler du topskat, er det ikke en fordel at indbetale på en aldersopsparing i din PKA-pension. Der er nemlig ikke fradrag for indbetalingerne, og derfor vil din skattepligtige indtægt stige. Og det betyder, at du skal betale topskat af et større beløb.
 • Hvis du efter 1. april 2018 har fået udbetalt eller har tilbagekøbt en pension, må du kun indbetale 5.500 kr. på aldersopsparing.
 • De sidste fem år før folkepensionsalderen må du indbetale op til 54.200 kr. på aldersopsparing i 2022– ikke kun hos os, men på alle dine aldersopsparinger tilsammen. Indbetaler du mere, risikerer du at få et skattesmæk.

Du er velkommen til at kontakte os

Fik du ikke svar på dit spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at ringe til os på: 39 45 45 40.

Der er størst chance for at komme hurtigt igennem kl. 17.30-20.00.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: