Ring til os, hvis du...

  • indbetaler til en aldersopsparing andre steder
  • får fripladstilskud eller boligstøtte
  • betaler topskat.

Fakta om aldersopsparing i PKA

  • Udbetalingen er skattefri.
  • Du får ikke fradrag for indbetalingerne.
  • Udbetalingen bliver ikke modregnet i folkepensionen.
  • 10 % af din opsparing bliver udbetalt som et engangsudbetaling.
  • 90 % bliver udbetalt som et skattefrit beløb hver måned.