3% i afkast til Pensionskassen for Farmakonomer

2020 var på mange måder historisk. Det gælder også på finansmarkederne, hvor året både bød på store op- og nedture. Til trods for den store usikkerhed endte året med et positivt afkast til pensionskassens medlemmer.

Ser man på hele PKA-fællesskabet endte afkastet på 5,3%. Afkastet i Pensionskassen for Farma-konomer endte på 3%.

Når afkastet er lavere i Pensionskassen for Farmakonomer end i de øvrige PKA-pensionskasser, skyldes det, at investeringssammensætningen er forskellig af historiske årsager. Bestyrelsen i pensionskassen ønsker, at investeringssammensætningen i Farmakonomerne over tid skal være sammenfaldende med de øvrige PKA-pensionskasser. Det vil dog tage en årrække gradvist at om-lægge investeringssammensætningen.

Pensionskassen har i 2020 haft et lavere risikobudget, hvilket har stor indflydelse på, hvor stort et afkast man kan skabe. Jo højere risiko, jo højere afkast set over en årrække. Risikobudgettet er forøget i 2021, og der arbejdes på at øge det yderligere, så det kommer på niveau med de øvrige PKA-pensionskasser.

Pensionskassen har også færre unoterede investeringer. Den type investeringer har givet et me-get højt afkast i 2020. De unoterede investeringer er under opbygning i pensionskassen, så de over tid kommer på samme niveau som i de øvrige PKA-pensionskasser.

Pensionskassen har også færre rentefølsomme investeringer, da pensionskassen ikke har behov for den samme rentebeskyttelse som de øvrige PKA-kasser. Netop de rentebeskyttende investe-ringer har givet et højt afkast i 2020, da renterne er faldet.

Pensionskassens børsnoterede aktieinvesteringer har omvendt bidraget positivt til afkastet. Da COVID-19 for alvor ramte både Danmark og resten af verden faldt aktiemarkederne på kort tid mere end 30%, men betydelige finans- og pengepolitiske lempelser var med til at vende stem-ningen igen, og aktiemarkederne endte året i et pænt plus.

Over de sidste ti år har PKA i snit skabt et afkast på ca. 7 %. om året. Det giver gode forudsætnin-ger for fremadrettet at kunne sikre medlemmerne gode pensioner og et endnu højere afkast til pen-sionskassens medlemmer.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.