1,5 % i kontorente i 2021

Finansmarkederne har i år været usikre som følge af den omfattende COVID-19 pandemi, og renteniveauet bliver ved med at falde. Dette har betydning for fastsættelsen af kontorenten for 2021.

I 2021 fastsætter vi kontorenten til enten 0,32 % eller 1,5 % før skat, alt afhængigt af hvilken ordning du har. Beslutningen om at sænke kontorenten er truffet for at sikre, at pensionskassen fortsat bliver mere solid i en tid med lave renter og stigende usikkerhed på finansmarkederne. Nogle banker indfører nu negative renter på indlån – men vi kan fortsat holde et positivt niveau i 2021.

Tiltag fra sidste år begrænsede tabet
2020 skulle have været et år med gode afkast efter de justeringer af omregningsrenten, vi var nødt til at foretage i 2019. Ingen havde regnet med en pandemi, der i den grad påvirkede verden og rystede aktiemarkederne. Vi har således haft endnu et svært år – men trods dette kommer vi fornuftigt igennem året, blandt andet takket være de justeringer, vi har gennemført de seneste år.

Solid pension og forudsigelig udvikling
En af fordelene ved kontorenten i PKA er, at du har en pension med stabil og forudsigelig udvikling, hvor de, der er tæt på pensionsalderen, ikke risikerer at miste en del af deres opsparing på grund af et negativt investeringsafkast. Dette er vigtigt i en tid, hvor COVID-19-pandemien blandt andet er årsag til, at finansmarkedernes udvikling har været ustabil i 2020 og sandsynligvis også vil være det i 2021.

Vi fastholder investeringsstrategien
Pensionsopsparing er en langsigtet investering, og det kan ikke undgås, at der gennem årene kommer udsving i markederne. Det er vi vant til at håndtere – også selvom der i år har været tale om særligt store udsving.
PKA’s investeringsportefølje indeholder en række aktivklasser, der skaber stabilitet i kriser som denne. Det er fx investeringer i ejendomme og vindmøller. Vi har derudover gennemført flere tiltag for at afhjælpe faldene på finansmarkederne, fx reduceret aktierisikoen.

Vi fastholder derfor investeringsstrategien og vil med renteniveauet for 2021 også kunne sikre en tryg pension til dig i årene, der kommer.

Tre spørgsmål til medlemschefen

Medlemschef Maybritt Bøcker Mørch

Sætter I kontorenten ned hvert år fra nu af?
Nej, det er ikke vores hensigt. Når vi sænker kontorenten for 2021, er det rettidig omhu for at sikre din pension. Det er svært at spå om fremtiden, men du kan være helt sikker på, at hvis vi får et godt afkast, kommer det dig til gode.

Får jeg mindre udbetalt i pension?
Ja, der vil nødvendigvis være et lille fald i udbetalt pension, som i en del år har ligget over det realistiske niveau. Den vigtigste årsag til, at vi ændrer på renten, er dog, at vi gerne vil tilstræbe den samme udbetaling til dig igennem hele livet som pensionist – også selv om vi alle lever længere og længere.

Hvad betyder det her for mig her og nu?
Her og nu betyder det ikke noget for dig, at vi ændrer på kontorenten. Vi skal hvert år informere om niveauet, og vi kan også forsikre dig om, at din pensionsopsparing er stabil, og at den er kommet fornuftigt igennem 2020.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: