Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du se Finanstilsynets aktuelle redegørelser for pensionskasserne i PKA og PKA+ Pension.

Redegørelse om funktionsinspektion af private equity investeringer

18. april 2024

Redegørelse om undersøgelse af risikovurdering på hvidvaskområdet

8. april 2024

Redegørelse om påtale og påbud til PKA+ A/S om særskilt forvaltning af livsforsikringsvirksomhed og syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed

21. februar 2024

Redegørelse om funktionsinspektion af IT-risikostyring

11. juli 2023

Kontakt Finanstilsynet

Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

Hjemmeside:
Telefon: 33 55 82 82
Mail: