Pension til medarbejdere

Giv medarbejderne de rigtige pensioner - brug portalen

Jo før du registrerer en medarbejder, jo bedre sikrer vi, at pensioner og forsikringer er rigtige. Her kan du se, hvordan du hjælper dine medarbejdere bedst muligt. Er du i tvivl om en indberetning eller har brug for hjælp, kan du  ringe til os alle hverdage på 39 45 42 00.

Ny medarbejder

Husk alle oplysninger, så medarbejderen får den rigtige dækning fra start

Vi skal bruge oplysninger om medarbejderens løn, pensionsbidrag, stilling og cpr-nummer, når du tilmelder en ny medarbejder til pensionsaftalen.

Hvis vi får indbetalinger på en medarbejder, vi ikke har de nødvendige oplysninger på, opretter vi medarbejderen med en standardløn og et standardpensionsbidrag.

Hvis den standard afviger fra de rigtige oplysninger, har det betydning for, hvordan medarbejderen er dækket af forsikringerne og for den pris, medarbejderen betaler for sine forsikringer. Fx er dækningen fra forsikring ved tab af erhvervsevne fastsat som en procentsats af medarbejderens løn.

Ny medarbejder – sådan foregår det

Orlov

Giv os besked om orlov, så din medarbejder er dækket bedst muligt

Går en medarbejder på orlov uden løn eller pension, kan vi opretholde forsikringsdækningerne. Du kan give os besked om orlov her.

Stopper indbetalingerne, uden vi har fået besked om det, opretholder vi dækningerne i op til tre måneder fra indbetalingens ophør.

Betalingen for forsikringerne trækker vi fra opsparingen. Vi kan opretholde forsikringerne i op til 12 måneder, så længe opsparingen er stor nok. 

Orlov – sådan foregår det

 

Ændringer i løn og pensionsbidrag

Opdater løn-oplysninger hvert år, så medarbejderen har de rigtige forsikringer

Hvert år når medarbejdernes løn reguleres, skal du sende os oplysninger om medarbejdernes nye løn med pensionsbidrag samt deres pensionsprocent. På den måde sikrer vi, at medarbejderne har de rigtige forsikringer.

Medarbejderens forsikring ved tab af erhvervsevne er en procentdel af lønnen. Derfor er det vigtigt, at de oplysninger, vi har om medarbejderens løn, er rigtige, så medarbejderens forsikringer er også er rigtige.

Udfyld oplysningerne om medarbejderne og den nye løn og send det udfyldte Excel-ark til os på indbetaling@pka.dk. Det er selvfølgelig en sikker mail.

Ændringer – sådan gør vi

Langtidssygemelding

Få kompensation til langtidssyge medarbejdere

Hvis en af dine medarbejdere bliver sygemeldt i længere tid, har det betydning for både løn og pension. Du kan give os besked om sygemeldingen her

Er medarbejderen ansat på fuld tid og får ret til udbetaling fra os, udbetaler vi kompensationen via jer. Udbetalingen svarer til 50 % af medarbejderens nuværende løn. Yderligere refusion, som fx sygedagpenge, søger du via virk.dk. Vi overtager også indbetalingen til pension. Fortsæt med at indbetale til pensionen, til du hører fra os.

Bliver medarbejderen opsagt, fortsætter vi udbetalingerne direkte til den sygemeldte. Udbetalingen svarer til den dækning, den sygemeldte har valgt i sin pensionsordning – fratrukket de offentlige ydelser.

Langtidssygemelding – sådan gør du

PKA_Grafik_5.png

Fratrædelse

Hjælp medarbejderen til de rigtige dækninger ved fratrædelse

Pensionsordningen er også en forsikring, der kan hjælpe medarbejderen ved sygdom og død.

Stopper indbetalingerne, uden at du har givet os besked om, at medarbejderen er fratrådt, opretholder vi i første omgang forsikringerne. Prisen for forsikringerne betales af medarbejderens opsparing. Forsikringerne opretholdes så længe opsparingen er stor nok, men højest i op til tre måneder.

Hører vi ikke andet, ændrer vi pensionsordningen til en hvilende ordning efter tre måneder og orienterer medarbejderen om ændringen.

Derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt giver os besked om fratrædelsen, så vi kan kontakte medarbejderen og afklare, hvad der skal ske med pensionsordningen. Du kan give os besked her.

Bliver indbetalingerne genoptaget, før forsikringerne ophører, fortsætter vi pensionsordningen uændret.

Fratrædelse – sådan foregår det

Rådgiving og selvbetjening

Medarbejderen kan få direkte, personlig rådgivning på både
39 45 42 00 og chat alle hverdage. Man kan også selv logge på når som helst og få overblik over sin pension og let fx justere sine forsikringer eller spare mere op.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: