Sådan investerer vi din pension

Vi investerer din pension langsigtet og ansvarligt, så du er sikret en god økonomi i seniorlivet. Du får et godt afkast samtidig med, at pengene bliver investeret ansvarligt til gavn for samfundet.

Hver en krone, du og dine kolleger indbetaler, investerer vi så godt som muligt for at sikre, at jeres opsparinger vokser hele livet. Vi spreder investeringerne bredt i forskellige investeringstyper og lande, så vi mindsker risikoen og får et højt afkast, der kan give dig en god, stabil kontorente. 

Værdi for både dig og samfundet 

I PKA er du en del af et stort investeringsfællesskab. Med en formue på 440 mia. kr. er vi en af landets største investorer og kan investere i projekter, der både sikrer dig en god opsparing og gør en forskel i samfundet.  
Vores erfaringer viser, at investeringer, der gør en samfundsmæssig forskel, går hånd i hånd med gode afkast. 

Sådan investerer vi din pensionsopsparing

Når vi investerer din opsparing, sørger vi for at sprede investeringerne i forskellige investeringstyper og lande.
 
Vi kombinerer fx investeringer i obligationer, som typisk er forbundet med lav risiko og lavt afkast, med investeringer i børsnoterede aktier, som er kendetegnet ved højere risiko og højere afkast. Indenfor både obligationer og aktier findes variationer med forskellige risiko og afkast, som indgår i de samlede investeringer.

Ved at sprede investeringerne er der mindre risiko for, at investeringerne samlet set taber værdi. Det er med til, at PKA kan arbejde for at give dig en stabil og forudsigelig pension.

Klimarelaterede investeringer

I PKA investerer vi milliarder i vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling og bidrage til klimaaftalen fra Paris. Som en af Danmarks førende klimainvestorer sætter vi et særligt fokus på at nedbringe vores klimaaftryk.

Sociale investeringer

Et stort fokusområde for PKA er sociale investeringer for at forbedre levestandard i verdens fattigste lande, mikrolån til at starte egne virksomheder i udviklingslande og ordentlige løn- og arbejdsvilkår

Aktivt ejerskab 

Sammen med andre investorer påvirker vi de selskaber, vi investerer i, så de handler ansvarligt. Det gør vi gennem aktivt ejerskab, som er et centralt værktøj i vores tilgang til investeringer og virksomhedsførelse. Vi udøver aktivt ejerskab gennem aktiviteter som fx overvågning, dialog, stemmeafgivelse, eksklusion fra investeringsuniverset, samarbejde med andre aktionærer og rapportering.

Afkastet de sidste 10 år 

Afkast på investeringer går op og ned, og i nogle år giver de endda negative afkast.

Din årlige rente – et resultat af investeringerne   

Den årlige rente, du får på din pensionsopsparing – kontorenten – er baseret på et gennemsnit af flere års afkast på investeringer. Det giver dig flere fordele. Du kender din rente fra år til år, og det bidrager til en stabil og forudsigelig pension.

Sociale investeringer på 2 minutter

Hør om PKA’s mål om 10 mia. kr. i sociale investeringer inden udgangen af 2025.