Porteføljesammensætning

Denne side er til dig, der har en pensionsopsparing i markedsrente i PKA+. Her kan du se, hvordan din opsparing bliver investeret i forskellige investeringsprofiler.

Til dig, der har en pensionsopsparing i markedsrente i PKA+ med mulighed for at vælge mellem forskellige investeringsprofiler.

Her kan du se hvordan din opsparing bliver investeret i de forskellige investeringsprofiler – og på forskellige tidspunkter i dit opsparingsforløb.

30 år til pension

15 år til pension

5 år til pension

5 år efter pension