Risikoen på investeringen af din opsparing

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing.

Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Den langsigtede risiko på din forventede pensionsudbetaling kan du se på siden

Risikoen afhænger af din alder

På din opsparing falder riskoen for tab med alderen. PKA sørger nemlig for, at investeringerne automatisk tilpasses din alder. Det betyder i praksis, at investeringerne omlægges fra mere risikofyldte investeringer til mere sikre investeringer, når du nærmer dig pensionsalderen – uanset hvilken investeringsprofil du har valgt.

Se, hvad din opsparing er investeret i

Når vi investerer din opsparing, sørger vi for at sprede investeringerne i forskellige investeringstyper og lande.

Investeringsprofiler

PKA Solid

Fokus for denne investeringsprofil er at sikre et godt stabilt afkast med begrænset risiko for tab. Investeringerne er spredt mellem forskellige typer for at sikre stabilitet – cirka halvdelen i aktier, cirka en fjerdedel i lav-risiko aktiver, fx obligationer og cirka en fjerdedel i alternative investeringer, fx vind¬mølleprojekter og ejendomme.

PKA Balance

I investeringsprofilen øges risikoen i forhold til PKA Solid med forventningen om at levere et højere afkast. Det betyder blandt andet, at aktier udgør en højere andel i de unge år – cirka to tredjedele. Lav-risiko investeringer, som fx obligationer og investering i alternativer, fx vindmølleprojekter og ejendomme, udgør den resterende andel.

PKA Ekstra

Investeringerne i denne investeringsprofil er ikke spredt på så mange forskellige slags investeringer. Aktier udgør den overvejende del af investeringerne, mens lav-risiko investeringer som fx obligationer udgør en meget lille andel. Når pensionstidspunktet nærmer sig, udgør aktier cirka halvdelen, og obligationer og alternativer, fx vindmølleprojekter og ejendomme, udgør cirka en fjerdedel hver.