Medlemsdemokrati

Medlemmerne ejer pensionskassen og bidrager aktivt til at udvikle pensionskassen.

Delegerede

De delegerede inddrages løbende i pensionskassens udvikling og beslutter ændringer i ydelser og vedtægter på generalforsamlingen.

I Pensionskassen for Farmakonomer bestemmer medlemmerne ved at møde op på generalforsamlingen.

Hvis du er delegeret...

Vi har samlet alt, du har brug for som delegeret i din pensionskasse: Genveje til at læse om pensionsordningen, arrangementer og en værktøjskasse med gode råd og vigtig information.

Generalforsamlinger

På generalforsamlingen beslutter de delegerede ændringer til pensionskassens vedtægter og vilkår og kan sætte emner på dagsordenen. Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen.

I Pensionskassen for Farmakonomer er det de fremmødte medlemmer, der kan være med til at bestemme.

Få indflydelse på din pension – bliv delegeret

I PKA har medlemmerne direkte indflydelse på beslutningerne. De er med til at udvikle pensionsordningen og de etiske retningslinjer for investeringerne.