Alt om generalforsamling

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed og medlemsdemokratiets absolutte højdepunkt.

Generalforsamlingen beslutter pensionskassens vedtægter og pensionsvilkår samt godkender pensionskassens regnskab. Herudover kan der være forslag fra medlemmer og delegerede.

Alle kan deltage

Alle medlemmer af pensionskassen er velkomne til at deltage i generalforsamlingen – du skal blot huske at tilmelde dig. I Pensionskassen for Farmakonomer har alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, stemmeret.

I tre af pensionskasserne (Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer) er det kun de delegerede, som har stemmeret.

Se materiale fra tidligere generalforsamlinger

Vælg din pensionskasse, og find materialet fra tidligere generalforsamlinger

Forslag til dagsorden

Alle delegerede kan, ved at stille forslag, være med til at bestemme generalforsamlingens dagsorden.

Du stiller dit forslag skriftligt. Start gerne med at ringe til PKA og fortælle om dit forslag. Så hjælper vi dig i gang. Ring til .

Dit forslag skal bestå af en kort overskrift, lidt baggrund, en uddybning og en begrundelse. Du skal også fortælle, om du ønsker, at der skal besluttes noget konkret på generalforsamlingen, eller at bestyrelsen skal arbejde videre med problemstillingen. Du får hjælp og vejledning fra PKA til, hvordan du bedst præsenterer dit forslag.

Send forslag til generalforsamlingen til PKA senest d. 1. februar ved at vedhæfte dem i en mail til .

I Pensionskassen for Farmakonomer skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være modtaget af pensionskassen senest to uger før den ordinære generalforsamling. Forslag skal du sende som en vedhæftning i en mail til .