Alt om generalforsamling

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed og medlemsdemokratiets absolutte højdepunkt.

Generalforsamlingen beslutter pensionskassens vedtægter og pensionsvilkår samt godkender pensionskassens regnskab. Herudover kan der være forslag fra medlemmer og delegerede.

Alle kan deltage

Alle medlemmer af pensionskassen er velkomne til at deltage i generalforsamlingen – du skal blot huske at tilmelde dig. I Pensionskassen for Farmakonomer har alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, stemmeret.

I tre af pensionskasserne (Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer) er det kun de delegerede, som har stemmeret.

Generalforsamlinger 2023

  • Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale afholdes i København d. 12. april 2023.
  • Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer afholdes i København d. 14. april 2023.
  • Pensionskassen for Farmakonomer afholdes i Aarhus d. 25. april 2023.
  • Pensionskassen for Sundhedsfaglige afholdes i København d. 27. april 2023.

Emner til dagsorden

Alle delegerede kan være med til at bestemme, hvad der skal med på generalforsamlingens dagsorden. Forslag til generalforsamlingen skal sendes skriftligt til PKA senest d. 1. februar ved at skrive til .

I Pensionskassen for Farmakonomer skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være modtaget af pensionskassen senest to uger før den ordinære generalforsamling. Forslag skal sendes til .

Vil du med til generalforsamling?

Som medlem kan du deltage på en generalforsamling.