Hvem er PKA?

PKA er en af Danmarks største pensionskasser. Vi leverer livsvarig tryghed til et fællesskab af over 355.000 medlemmer fra social- og sundhedsområdet. Medlemmerne er også vores ejere. På vegne af dem forvalter vi en formue på 400 mia. kr., som vi blandt andet investerer i sol, vind og verdensmål.

Pension til 355.000 medlemmer

Siden 1954 har PKA leveret arbejdsmarkedspensioner til social- og sundhedsområdet – rygraden i velfærdssamfundet. I dag har 355.000 medlemmer fordelt på 13 faggrupper deres pensioner i PKA: Bioanalytikere, ergoterapeuter, farmakonomer, fodterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kontorpersonale, kost- og ernæringsfaglige, lægesekretærer, radiografer, socialpædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker.

Livsvarig tryghed

I PKA er medlemmerne sikret en god, stabil rente på deres pension hele livet. Den årlige rente på opsparingerne – kontorenten – er en gennemsnitsrente, der bygger på resultatet af flere års afkast på investeringer. Kontorenten sikrer, at medlemmernes opsparinger vokser stabilt, uanset hvordan aktiemarkedet svinger. Når medlemmerne går på pension, kender de i store træk deres økonomiske råderum og kan regne med forudsigelige udbetalinger fra PKA resten af livet.

Med i pensionsordningen er forsikringer, der sikrer medlemmet – og medlemmets familie – hvis medlemmet bliver syg og ikke kan arbejde, får en kritisk sygdom eller dør før folkepensionsalderen.

Omkostningerne for at have en pensionsordning i PKA er blandt branchens laveste.

Fællesskab og medbestemmelse

PKA er ejet af medlemmerne. Gennem medlemsdemokratiet påvirker medlemmerne deres pensionsordning direkte. Hvert fjerde år er der delegeretvalg, hvor alle medlemmer kan være med til at vælge delegerede – og derigennem få indflydelse på fx investeringer og forsikringer. På den årlige generalforsamling stemmer de delegerede om bestyrelsens beretning, pensionskassens regnskab og ændringer i vedtægter og pensionsvilkår – ligesom de delegerede vælger medlemmer ind i bestyrelsen.

Det stærke kollektiv tager hånd om den enkelte hele livet. Fordi medlemmerne er mange og investerer sammen, kan vi arbejde for højere afkast – og hele afkastet går til at sikre medlemmerne en tryg tilværelse. Sammen giver vi mere tilbage.

Ansvarlige investeringer

Som en af Danmarks største pensionskasser med en formue på 400 mia. kr. bruger PKA sin styrke og gennemslagskraft til at gøre en forskel i samfundet. Vi investerer langsigtet og bæredygtigt med grønne, sociale og CO2-neutrale mål for øje. Vores investeringer sætter fx gang i bæredygtigt byggeri herhjemme, skaber vækst i udviklingslande og skubber med aktivt ejerskab virksomhederne i en grønnere retning. Med en ambitiøs investeringsstrategi forener PKA ansvarlighed med gode afkast til gavn for medlemmerne og samfundet.