Sammen med medlemmerne arbejder PKA for at bidrage til en bæredygtig udvikling og samtidig skabe gode pensioner til medlemmerne.

Derfor investerer PKA milliarder i klimaprojekter, bæredygtige ejendomme og i at skabe vækst i udviklingslande på ordentlige vilkår. 

Læs om PKA's ansvarlige investeringer

Investeringskort

I PKA investerer vi milliarder i vedvarende energi, bæredygtigt byggeri og vækst i udviklingslande.

Klik rundt på investeringskortet og få et overblik over samtlige af PKA’s ansvarlige investeringer. Du kan læse mere om hver investering, og hvordan vi er involveret.

Se kortet

Afkast inkl. renteafdækning

Beholdningsliste

For at hårdtere din pensionsopsparing bedst muligt, lægger vi ikke alle æg i én kurv. Vi har derfor investeringer i mange forskellige virksomheder, brancher og lande. I beholdningslisten kan du se, hvilke investeringer det drejer sig om.

Se PKAs beholdningsliste
Negativliste

PKA investerer ikke i selskaber, der bryder med PKA`s retningslinjer for ansvarlige investeringer eller ikke er villige til at rette op på kritisable forhold. Disse selskaber på er PKA`s negativliste. 

Se PKAs negativliste
Sådan stemmer PKA

PKA bruger sin stemmeret på selskabers generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen og sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. 

I PKA ønsker vi at sikre åbenhed om arbejdet med ansvarlige investeringer, herunder aktivt ejerskab. Klik på linket og se søgeværktøj med information, om hvordan PKA stemmer på danske og udenlandske børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

Sådan stemmer PKA

For at hårdtere din pensionsopsparing bedst muligt, lægger vi ikke alle æg i én kurv. Vi har derfor investeringer i mange forskellige virksomheder, brancher og lande. I beholdningslisten kan du se, hvilke investeringer det drejer sig om.

Se PKAs beholdningsliste

PKA investerer ikke i selskaber, der bryder med PKA`s retningslinjer for ansvarlige investeringer eller ikke er villige til at rette op på kritisable forhold. Disse selskaber på er PKA`s negativliste. 

Se PKAs negativliste

PKA bruger sin stemmeret på selskabers generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen og sikre selskabernes langsigtede værdiskabelse til gavn for medlemmernes pensioner. 

I PKA ønsker vi at sikre åbenhed om arbejdet med ansvarlige investeringer, herunder aktivt ejerskab. Klik på linket og se søgeværktøj med information, om hvordan PKA stemmer på danske og udenlandske børsnoterede selskabers generalforsamlinger.

Sådan stemmer PKA
Rapporter om ansvarlige investeringer

Vi udgiver jævnligt rapporter, der relaterer sig til vores ansvarlige investeringer. Du kan læse dem ved at klikke dig videre herfra.

Rapporter
Observationsliste

PKA sætter selskaber på observationslisten for at analysere, om de opererer i strid med PKA`s retningslinjer for ansvalighed og i hvilket omfang. Overholder selskaber ikke retningslinjerne, så vurderer PKA, om det er muligt at få selskabet til at leve op til reningslinjerne. I dette tilfælde går PKA i dialog med selskabet. 

Er PKA´s vurdering, at selskabets systematisk overtræder retningslinjerne og ikke er villig til at rette op på kritisable fordhold, sælger PKA aktierne i selskabet og placerer selskabet på negativlisten. 

Se PKA's observationsliste
Dialogliste

PKA er i løbende dialog med selskaber for at bidrage til udviklingen af selskaberne, som PKA har investeret i. PKA går bl.a. i dialog med selskaberne for at sikre god selskabsledelse, håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter, arbejdstagerrettigheder mm. Dialoglisten består af to dele – dels de selskaber PKA er i dialog med, dels de selskaber Hermes er i dialog med på PKA’s vegne.

Se dialoglisterne her

Vi udgiver jævnligt rapporter, der relaterer sig til vores ansvarlige investeringer. Du kan læse dem ved at klikke dig videre herfra.

Rapporter

PKA sætter selskaber på observationslisten for at analysere, om de opererer i strid med PKA`s retningslinjer for ansvalighed og i hvilket omfang. Overholder selskaber ikke retningslinjerne, så vurderer PKA, om det er muligt at få selskabet til at leve op til reningslinjerne. I dette tilfælde går PKA i dialog med selskabet. 

Er PKA´s vurdering, at selskabets systematisk overtræder retningslinjerne og ikke er villig til at rette op på kritisable fordhold, sælger PKA aktierne i selskabet og placerer selskabet på negativlisten. 

Se PKA's observationsliste

PKA er i løbende dialog med selskaber for at bidrage til udviklingen af selskaberne, som PKA har investeret i. PKA går bl.a. i dialog med selskaberne for at sikre god selskabsledelse, håndtering af sociale, klima- og miljømæssige aspekter, arbejdstagerrettigheder mm. Dialoglisten består af to dele – dels de selskaber PKA er i dialog med, dels de selskaber Hermes er i dialog med på PKA’s vegne.

Se dialoglisterne her

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: