Risikoen på investeringen af din opsparing


Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

Se risikoen på din pensionsopsparing
For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter ”mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 5,9: 

  • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
  • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving. 

Se her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år. 

Se metodebeskrivelse for risikomærkningen.

Kortsigtet og langsigtet risiko
Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste årOg den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Den langsigtede risiko på din forventede pensionsudbetaling kan du se på siden Din pension.

Risikoen afhænger af din alder
På din opsparing falder riskoen for tab med alderen. PKA sørger nemlig for, at investeringerne automatisk tilpasses din alder. Det betyder i praksis, at investeringerne omlægges fra mere risikofyldte investeringer til mere sikre investeringer, når du nærmer dig pensionsalderen – uanset hvilken investeringsprofil du har valgt. 

Risiko_2022.png

 

PKA Solid
Fokus for denne investeringsprofil er at sikre et godt stabilt afkast med begrænset risiko for tab. Investeringerne er spredt mellem forskellige typer for at sikre stabilitet – cirka halvdelen i aktier, cirka en fjerdedel i lav-risiko aktiver, fx obligationer og cirka en fjerdedel i alternative investeringer, fx vind¬mølleprojekter og ejendomme.

PKA Balance
I investeringsprofilen øges risikoen i forhold til PKA Solid med forventningen om at levere et højere afkast. Det betyder blandt andet, at aktier udgør en højere andel i de unge år – cirka to tredjedele. Lav-risiko investeringer, som fx obligationer og investering i alternativer, fx vindmølleprojekter og ejendomme, udgør den resterende andel.

PKA Ekstra
Investeringerne i denne investeringsprofil er ikke spredt på så mange forskellige slags investeringer. Aktier udgør den overvejende del af investeringerne, mens lav-risiko investeringer som fx obligationer udgør en meget lille andel. Når pensionstidspunktet nærmer sig, udgør aktier cirka halvdelen, og obligationer og alternativer, fx vindmølleprojekter og ejendomme, udgør cirka en fjerdedel hver.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: