I PKA har medlemmerne direkte indflydelse på beslutningerne. De er med til at udvikle pensionsordningen og de etiske retningslinjer for investeringerne.

Sådan er vores demokrati

Medlemmer

Delegerede

Generalforsamling

Medlemmerne ejer pensionskassen og bidrager aktivt til at udvikle pensionskassen.De delegerede inddrages løbende i pensionskassens udvikling og beslutter ændringer i ydelser og vedtægter på generalforsamlingen.

I Pensionskassen for Farmakonomer bestemmer medlemmerne ved at møde op på generalforsamlingen.

Læs mere

På generalforsamlingen beslutter de delegerede ændringer til pensionskassens vedtægter og vilkår og kan sætte emner på dagsordenen. Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen.

I Pensionskassen for Farmakonomer er det de fremmødte medlemmer, der kan være med til at bestemme.

 

Læs mere

Delegerede, bestyrelser og generalforsamlinger

De enkelte pensionskasser har hver deres bestyrelse og delegerede, få et overblik over hvem der har de forskellige roller i netop din pensionskasse herunder.

Farmakonomer

Pensionskassen for Farmakonomer 

; Læs mere
Sundhedsfaglige

Pensionskasse for:

Bioanalytikere, Ergoterapeuter, Fodterapeuter, Fysioterapeuter,
Jordemødre og Kost-og Ernæringsfaglige 

; Læs mere
Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskasse for: Lægesekretærer, Radiografer og Sygeplejersker

; Læs mere

Pensionskassen for Farmakonomer 

Læs mere

Pensionskasse for:

Bioanalytikere, Ergoterapeuter, Fodterapeuter, Fysioterapeuter,
Jordemødre og Kost-og Ernæringsfaglige 

Læs mere

Pensionskasse for: Lægesekretærer, Radiografer og Sygeplejersker

Læs mere
Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

Pensionskasse for: Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

; Læs mere

Pensionskasse for: Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

Læs mere

Sammen skaber vi forandring

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.