Delegerede

De delegerede er hjertet i pensionskassen, da de påvirker, hvordan de fælles pensionskroner investeres, og hvordan pensionen sikrer dig og dine kolleger et trygt liv.

Økonomisk tryghed
Pensionen skaber økonomisk tryghed for medlemmerne og deres familie, hvis de fx mister arbejdsevnen eller rammes af sygdom. Her er pensionsordningen et økonomisk sikkerhedsnet under familien, og de delegerede er med til at bestemme, hvad sikkerhedsnettet skal indeholde.

Investeringer i fællesskabet
De delegerede er med til at sætte rammerne for, hvordan de fælles pensionskroner skal investeres, så opsparingen ikke blot bliver bedre for den enkelte, men samtidig arbejder til gavn for samfundet. Der diskuteres spørgsmål som: skal pengene investeres i vindmøller, eller skal de sættes i olie eller aktier? Eller måske arbejde for samfundet ved investering i de såkaldte OPP-projekter, hvor pensionskassen investerer i bygning af fx nye sygehuse?

Bindeled mellem kolleger og pensionskassen
Pensionsordningen er en del af overenskomsten, og de delegerede bruger deres viden om kollegernes hverdag, så det får sammenhæng med pensionskassen. Man kan sige, at de er bindeleddet mellem pensionskassen og kollegerne, og de tager beslutninger på vegne af deres kolleger.

De delegerede ser det i høj grad som deres opgave at få flere til at interessere sig for pension og kunne henvise kolleger til at finde svar på spørgsmål om pension. Delegerede er fx med til at gøre kollegerne opmærksomme på nye tiltag i PKA og nye ydelsestyper i pensionsordningen. De kan også tage initiativ til afholdelse af et informationsmøde på arbejdspladsen om pension med en rådgiver fra PKA. Med andre ord er delegerede en slags ambassadører for PKA pension.

Uddannelse
For at de delegerede bedst muligt kan være med til at udvikle og sætte deres præg på pensionskassen, bliver de løbende orienteret om nye beslutninger og inddraget i nye tiltag gennem seminarer og fokusgrupper.

De delegerede bliver tilbudt to kurser, hvor de delegerede blandt andet bliver introduceret til pensionsordningen i PKA og præsenteret for principperne for opbygning af det danske pensionssystem, samarbejdet med de faglige organisationer og de overenskomstmæssige relationer. Der vil desuden være fokus på PKA’s medlemsdemokrati og rollen som delegeret.

De delegerede bliver så at sige inviteret med ind i maskinrummet og for at stifte bekendtskab med de daglige beslutninger om bl.a. pensionsordningen og investeringerne.

Se mere om arrangementer for delegerede her

Beslutninger til generalforsamlingen 
Til den årlige generalforsamling gennemgår og stemmer de delegerede om bestyrelsens beretning og pensionskassens regnskab, ændringsforslag til vedtægten eller i pensionsvilkårene. Til generalforsamlingen vælger de også medlemmer ind i pensionskassens bestyrelse.

Bliv selv delegeret
Du kan stille op som delegeret hvert 4. år, når der er valg i din pensionskasse. Her kan du se, hvornår der er valg næste gang i din pensionskasse:

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale: Efterår 2022.

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer: Efterår 2022.

Pensionskassen for Sundhedsfaglige: Efterår 2023.

I Pensionskassen for Farmakonomer vælges ikke delegerede. Her er det de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, der er med til at påvirke, hvordan de fælles pensionskroner investeres, og hvordan pensionen sikrer kolleger et trygt liv.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.