Vil du med til generalforsamling?

Alle kan deltage
Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen – du skal blot huske at tilmelde dig, når vi åbner for tilmelding.

I tre af pensionskasserne (Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer) er det kun de delegerede, som har stemmeret. Medlemmer fra de tre pensionskasser skal tilmelde sig senest fem dage før generalforsamlingen.

I Pensionskassen for Farmakonomer har alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, stemmeret.

Datoer for generalforsamlinger
Generalforsamlingerne i 2021 afholdes på følgende datoer:

  • Pensionskassen for Farmakonomer - torsdag den 15. april 2021 kl. 18.30
  • Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer - mandag den 19. april 2021 kl. 10.00
  • Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale - tirsdag den 20. april 2021 kl. 10.00
  • Pensionskassen for Sundhedsfaglige - onsdag den 28. april 2021 kl. 10.00

Har du spørgsmål til årets generalforsamlinger, er du velkommen til at skrive til delegeret@pka.dk

Emner til dagsorden
Enhver delegeret har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen. Til den ordinære generalforsamling skal krav fremsættes skriftligt i så god tid, dvs senest d. 1. februar, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Emnet sendes til delegeret@pka.dk.

Gældende i Pensionskassen for Farmakonomer. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Pensionskassen i hænde senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. Forslag sendes til receptionpka@pka.dk.


Valg til bestyrelse ved genralforsamlingen i 2021
I faggruppen Sygeplejerske eller Radiograf skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

I faggruppen Lægesekretærer skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

I faggruppen Socialpædagogerne skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

I faggruppen Kontorpersonale skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Opstillingsfristen til valgene skal ske inden den 1. marts 2021. Du opstiller ved at sende en mail til bestyrelser@pka.dk.

I faggruppen Fysioterapeuter skal der vælges én ny suppleant for indeværende valgperiode, da den nuværende suppleant har trukket sig. Valgperiode løber frem til generalforsamlingen i 2022. Fristen for at opstille til suppleant kan ske frem til generalforsamlingens afholdelse den 28. april 2021. Du skal tilkendegive dit kandidatur ved at skrive til bestyrelser@pka.dk.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.