Investeringer

Investeringsafdelingen er ansvarlig for alle pensionskassernes investeringer.

Michael Nellemann Pedersen

Direktør, Investeringer

Telefon: 39 45 45 75
Mail:

Investeringsafdelingen er ansvarlig for investeringer og for, at politik og retningslinjer for ansvarlighed overholdes, samt at ansvarlighed tænkes ind i alle investeringer.

Investeringsafdelingen udarbejder desuden oplæg til bestyrelser og investeringskomiteen vedrørende nye investeringsmæssige tiltag.

Investeringsafdelingen er organiseret med en direktør og opdelt i fem områder.