Direktør Michael Nellemann Pedersen, 39 45 45 75

Investeringsafdelingen er ansvarlig for alle pensionskassernes investeringer. I forlængelse heraf er afdelingen ansvarlig for, at politik og retningslinjer for ansvarlighed overholdes, og at der tænkes ansvarlighed ind i alle investeringer. Investeringsafdelingen udarbejder oplæg til bestyrelser og investeringskomiteen vedrørende nye investeringsmæssige tiltag. Investeringsafdelingen er organiseret med en direktør og opdelt i seks områder: Aktier & Likvide Alternativer, Obligationer & Kredit, Ejendomme, ESG, PKA AIP og AIP Management.


Aktier & Likvide Alternativer

Underdirektør Michael Flycht, 39 45 45 59

Ansvarlig for pensionskassernes investeringer inden for børsnoterede aktier og likvide alternativer.

Obligationer & Kredit

Obligationschef Mads Skaaning Jensen, 39 45 45 16

Ansvarlig for pensionskassernes obligationsporteføljer, likviditet og handel med valuta. Endvidere ansvarlig for afdækningsporteføljen samt udarbejdelse af investeringsstrategi, regulatorisk overvågning og implementering mv.

Ejendomme

Ejendomschef Nikolaj Stampe, 39 45 45 58

Ansvarlig for pensionskassernes investering i fast ejendom, herunder ansvarlig for den eksisterende ejendomsportefølje samt nyinvesteringer i ejendomme i både Danmark og udlandet.

Underdirektør Michael Flycht, 39 45 45 59

Ansvarlig for pensionskassernes investeringer inden for børsnoterede aktier og likvide alternativer.

Obligationschef Mads Skaaning Jensen, 39 45 45 16

Ansvarlig for pensionskassernes obligationsporteføljer, likviditet og handel med valuta. Endvidere ansvarlig for afdækningsporteføljen samt udarbejdelse af investeringsstrategi, regulatorisk overvågning og implementering mv.

Ejendomschef Nikolaj Stampe, 39 45 45 58

Ansvarlig for pensionskassernes investering i fast ejendom, herunder ansvarlig for den eksisterende ejendomsportefølje samt nyinvesteringer i ejendomme i både Danmark og udlandet.

ESG

Underdirektør Dewi Dylander, 39 45 45 21

Ansvarlig for ESG (Environmental, Social and Governance) i PKA. Det inkluderer aktivt ejerskab, retningslinjer og politikker for ansvarlige investeringer og medlemskab af internationale organisationer. Afdelingen adresserer klima- og miljømæssige, sociale og governance-mæssige forhold i de selskaber, som PKA investerer i, med det formål at påvirke selskaberne i en positiv og bæredygtig retning.

Institutional Investment Partners

Institutional Investment Partners Denmark (IIP) varetager PKA’s alternative investeringer via Private Funds og co-investeringer. Selskabet forvalter mere end 65 mia. kr. for PKA og pensionskassernes medlemmer.

www.iip.dk 

AIP Management

Varetager PKA’s alternative investeringer i direkte infrastruktur i form af fx havvindmølleparker, solenergi, energilagring samt transport- og telekommunikation. AIP Management har investeret for mere end 20 mia. kr.

www.aipmanagement.dk

Underdirektør Dewi Dylander, 39 45 45 21

Ansvarlig for ESG (Environmental, Social and Governance) i PKA. Det inkluderer aktivt ejerskab, retningslinjer og politikker for ansvarlige investeringer og medlemskab af internationale organisationer. Afdelingen adresserer klima- og miljømæssige, sociale og governance-mæssige forhold i de selskaber, som PKA investerer i, med det formål at påvirke selskaberne i en positiv og bæredygtig retning.

Institutional Investment Partners Denmark (IIP) varetager PKA’s alternative investeringer via Private Funds og co-investeringer. Selskabet forvalter mere end 65 mia. kr. for PKA og pensionskassernes medlemmer.

www.iip.dk 

Varetager PKA’s alternative investeringer i direkte infrastruktur i form af fx havvindmølleparker, solenergi, energilagring samt transport- og telekommunikation. AIP Management har investeret for mere end 20 mia. kr.

www.aipmanagement.dk

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.