Direktør Annegrete Birck Jakobsen, 39 45 45 20

Jura, Uddannelse og Ledelse er en afdeling, der betjener PKA A/S og pensionskasserne, PKA+ Pension og deres bestyrelser samt løser juridiske og strategiske opgaver. Afdelingen står desuden for møde- og kursusaktiviteter for medlemmer, delegerede, tillidsrepræsentanter mv. Afdelingen er organiseret med en direktør og opdelt i to områder: Jura og Bestyrelser & Uddannelse.


Jura

Jura varetager opgaver vedrørende lovgivning og direktiver af betydning for pensionskasserne og selskaberne. Informerer om ændringer af love og direktiver samt administrerer og fortolker pensionskassernes vedtægter og pensionsvilkår. Jura bistår derudover Investeringsafdelingen med juridisk rådgivning om bl.a. pensionskassernes investeringer.

Bestyrelser & Uddannelse

Betjener selskabernes og pensionskassernes bestyrelser og står for afvikling af bestyrelsesmøder i PKA A/S, pensionskasserne og PKA+ Pension samt afvikling af pensionskassernes generalforsamlinger og delegeretvalg. Er desuden ansvarlig for afholdelse af seminarer for bestyrelsesmedlemmer og delegerede, kurser for delegerede og tillidsrepræsentanter samt medlems- og seniormøder.

Jura varetager opgaver vedrørende lovgivning og direktiver af betydning for pensionskasserne og selskaberne. Informerer om ændringer af love og direktiver samt administrerer og fortolker pensionskassernes vedtægter og pensionsvilkår. Jura bistår derudover Investeringsafdelingen med juridisk rådgivning om bl.a. pensionskassernes investeringer.

Betjener selskabernes og pensionskassernes bestyrelser og står for afvikling af bestyrelsesmøder i PKA A/S, pensionskasserne og PKA+ Pension samt afvikling af pensionskassernes generalforsamlinger og delegeretvalg. Er desuden ansvarlig for afholdelse af seminarer for bestyrelsesmedlemmer og delegerede, kurser for delegerede og tillidsrepræsentanter samt medlems- og seniormøder.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.