Direktør Tomas Frydenberg, 30 13 88 04

Medlemmer, Aktuariat & Kommunikation er ansvarlig for udviklingen af PKA’s projektportefølje, kommunikation og presse samt de aktuarmæssige funktioner. Afdelingen er organiseret med en direktør og opdelt i fire områder: Medlemmer & Marked, Kommunikation, Presse samt Aktuariat.


Medlemmer & Marked

Underdirektør for Medlemmer & Marked Lene Rasmussen, 39 45 45 08 / 51 84 89 86

Medlemmer & Marked er ansvarlig for udviklingen af PKA’s projektportefølje, varetager kunderelationer og samarbejdet med de faglige organisationer.

Kommunikation

Kommunikation har ansvaret for PKA’s kommunikation, marketing samt udviklingen af digitale selvbetjeningsværktøjer til medlemmerne.

Presse & Eksterne Relationer

Chef for Presse & Eksterne Relationer Nicholas Rindahl, 30 16 11 24

Presse & Eksterne Relationer er ansvarlig for PKA’s dialog med medier og journalister vedrørende PKA og pensionskasserne. Varetager derudover opgaver inden for PKA’s arbejde med Public Affairs og eksterne relationer.

Underdirektør for Medlemmer & Marked Lene Rasmussen, 39 45 45 08 / 51 84 89 86

Medlemmer & Marked er ansvarlig for udviklingen af PKA’s projektportefølje, varetager kunderelationer og samarbejdet med de faglige organisationer.

Kommunikation har ansvaret for PKA’s kommunikation, marketing samt udviklingen af digitale selvbetjeningsværktøjer til medlemmerne.

Chef for Presse & Eksterne Relationer Nicholas Rindahl, 30 16 11 24

Presse & Eksterne Relationer er ansvarlig for PKA’s dialog med medier og journalister vedrørende PKA og pensionskasserne. Varetager derudover opgaver inden for PKA’s arbejde med Public Affairs og eksterne relationer.

Aktuariat

Aktuariatschef og ansv. aktuar Nicolai Maltesen, 39 45 45 95 / 31 13 32 00

Aktuariatet er ansvarlig for opgørelse af hensættelser, rimelig fordeling af overskud samt betryggende tegningsforhold for det enkelte medlem. Aktuariatet er desuden ansvarlig for produktudvikling. Chef for Aktuariatet, Nicolai Maltesen, er ansvarshavende aktuar samt nøgleperson for aktuarfunktionen.

Aktuariatschef og ansv. aktuar Nicolai Maltesen, 39 45 45 95 / 31 13 32 00

Aktuariatet er ansvarlig for opgørelse af hensættelser, rimelig fordeling af overskud samt betryggende tegningsforhold for det enkelte medlem. Aktuariatet er desuden ansvarlig for produktudvikling. Chef for Aktuariatet, Nicolai Maltesen, er ansvarshavende aktuar samt nøgleperson for aktuarfunktionen.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.