PKA i tal

Tallene er samlet for tre pensionskasser - Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale samt Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer. Du finder informationer om de enkelte pensionskasser i årsberetningen.

250 mia. kr.
Pensionsformue
Ca. 250 mia. kr. er den samlede formue for de tre pensionskasser under PKA
375 kr.
2017-gennemsnitlige administrationsomkostninger
PKA har sænket omkostningerne med 30% over de sidste 5 år

Medlemmerne er tilfredse

PKA laver løbende undersøgelser af medlemmernes tilfredshed.

Resultaterne af undersøgelserne bliver brugt til at målrette PKA’s indsats, så medlemmerne får den service de forventer og har behov for.

Her finder du hovedresultaterne fra den seneste undersøgelse.

I PKA har vi tre mål for medlemmernes serviceniveau. Her ses, hvordan målene er nået i januar 2018.

Mål: 95%
Resultat: 93%
Skriftlige henvendelser
95% af de skriftlige henvendelser skal besvares inden for 5 arbejdsdage.
Mål: 80%
Resultat: 71%
Telefon
80% af telefonopkaldene skal besvares inden for 30 sekunder.
Mål: 98%
Resultat: 100%
Udbetalinger
98% af udbetalingerne skal udbetales inden for 10 arbejdsdage, fra PKA får en ansøgning fra medlemmet.

Nøgletal

Gebyroversigt

Pensionskasserne:

 

Sygeplejersker og
Lægesekretærer

Sundhedsfaglige

Socialrådgivere,
Socialpædagoger
og Kontorpersonale

Farmakonomer

Pct. af bidrag 1,05%  1,10%  1,20% 1,0%

Stykomkostning–
Bidragsbetalende

0 kr 0 kr 0 kr 240 kr.

Stykomkostning–
Hvilende pension

375 kr 375 kr 375 kr 240 kr. 
Udtrædelsesgebyr  0 kr 0 kr 0 kr

0 kr.

Indtrædelsesgebyr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr. 

 

PKA+ og PKA+ MER

 

PKA+ ordning
(under udfasning)

PKA+
MER’ Pension*

Pct. af bidrag  2,50 %  0 %

Stykomkostning–
Bidragsbetalende

 512 kr  0 kr

Stykomkostning–
Hvilende pension

 512 kr  0 kr
Udtrædelsesgebyr   0 kr  0 kr
Indtrædelsesgebyr  0 kr  0 kr

* Omkostningerne på ordningen dækkes via en rentemarginal

ÅOK/ÅOP

Dine omkostninger bliver gjort mere overskuelige gennem tallene ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent). Ved at klikke dig videre herunder, kan du læse metodebeskrivelserne, der fortæller, hvordan ÅOK og ÅOP bliver regnet ud.

Du kan også bare logge ind via boksen til højre og se dine egne omkostninger, hvis det tekniske ikke er så interessant for dig.

Læs mere
Log på og se dine omkostninger
Se omkostninger

Pensionskasserne:

 

Sygeplejersker og
Lægesekretærer

Sundhedsfaglige

Socialrådgivere,
Socialpædagoger
og Kontorpersonale

Farmakonomer

Pct. af bidrag 1,05%  1,10%  1,20% 1,0%

Stykomkostning–
Bidragsbetalende

0 kr 0 kr 0 kr 240 kr.

Stykomkostning–
Hvilende pension

375 kr 375 kr 375 kr 240 kr. 
Udtrædelsesgebyr  0 kr 0 kr 0 kr

0 kr.

Indtrædelsesgebyr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr. 

 

PKA+ og PKA+ MER

 

PKA+ ordning
(under udfasning)

PKA+
MER’ Pension*

Pct. af bidrag  2,50 %  0 %

Stykomkostning–
Bidragsbetalende

 512 kr  0 kr

Stykomkostning–
Hvilende pension

 512 kr  0 kr
Udtrædelsesgebyr   0 kr  0 kr
Indtrædelsesgebyr  0 kr  0 kr

* Omkostningerne på ordningen dækkes via en rentemarginal

Dine omkostninger bliver gjort mere overskuelige gennem tallene ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent). Ved at klikke dig videre herunder, kan du læse metodebeskrivelserne, der fortæller, hvordan ÅOK og ÅOP bliver regnet ud.

Du kan også bare logge ind via boksen til højre og se dine egne omkostninger, hvis det tekniske ikke er så interessant for dig.

Læs mere

Fra afkast til kontorente

Pensionskassen har hvert år et afkast på sine investeringer. Men der er også en række udgifter, der skal betales, før man når frem til den kontorente, der tilskrives det enkelte medlem. Se hvordan pensionskassen når fra investeringsafkastet frem til kontorenten.

Sundhedsfaglige
I % af hensættelser 2012 2013 2014 2015 2016
Afkast før skat og investeringsomkostninger 14,3 4,9 11,5 2,3 9,4
Investeringsomkostninger -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9
Afkast før skat - Nøgletal 1 13,7 4,2 10,8 1,6 8,5
Skat -2,1 -0,6 -1,6 -0,2 -1,6
Afkast før skat - Nøgletal 2 11,6 3,6 9,2 1,4 6,9
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)          
Forsikringsdækning 0,4 0,5 0,5 0,3 0,1
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordning -4,1 -4,9 3,4 0,7 -2,9
Ændringer i hensættelser -5,7 -2,7 -6,7

1,5

-0,2 

Kontorente efter skat 2,37 2,0 6,5 4,1 4,1
Kontorente før skat 2,8 2,36 7,67 4,84 4,84

Fra juli 2012 til udgangen af 2013 har rentetilskrivningen været på 2 pct. p.a. efter skat for at leve op til en aftale, indgået mellem pensionsbranchen og Erhverv- og Vækstministeriet.

Socialrådgivere, socialpædagoger og kontorpersonale
I % af hensættelser 2012 2013 2014 2015 2016
Afkast før skat og 
investeringsomkostninger
14,3   4,8  11,5 2,3 9,2
Investeringsomkostninger  -0,5 -0,6   -0,7 -0,7 -0,9
Afkast før skat - Nøgletal 1  13,7 4,2 10,8 1,6 8,3
Skat -2,1  -0,6   -1,6 -0,2 -1,4
Afkast efter skat - Nøgletal 2 11,6  3,6  9,2  1,4 6,9
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)          
Forsikringsdækning  0,4  0,6  0,8 0,3 0,3
Administration 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen  -7,6  -5,5  -2,6 0,5

-3,4

Ændringer i hensættelser -2,2  -3,1  -6,1  1,8 0,2
Kontorente efter skat 2,37   2,0  6,5 4,1 4,1
Kontorente før skat 2,80 2,36   7,67 4,84 4,84

Fra juli 2012 til udgangen af 2013 har rentetilskrivningen været på 2 pct. p.a. efter skat for at leve op til en aftale, indgået mellem pensionsbranchen og Erhverv- og Vækstministeriet.

Sygeplejersker og lægesekretærer
I % af hensættelser 2012 2013   2014 2015 2016
Afkast før skat og investeringsomkostninger 14,3 4,9 11,7  2,5 10,0
Investeringsomkostninger -0,5 -0,7 -0,7  -0,7 -0,9
Afkast før skat - Nøgletal 1 13,7   4,2  11,0 1,9 9,1
Skat  -2,1  -0,6  -1,6 -0,2 -1,7
Afkast efter skat - Nøgletal 2 11,6  3,6  9,4 1,6 7,4
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)           
Forsikringsdækning  0,4  0,5 0,5 0,3 0,1
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen   -4,1  -4,9  3,5 0,0 -3,8
Ændringer i hensættelser  -5,7  2,7  -7,0 2,1 0,4
Kontorente efter skat 2,37   2,0  6,5 4,1 4,1
Kontorente før skat  2,80  2,36  7,67 4,84 4,84

Fra juli 2012 til udgangen af 2013 har rentetilskrivningen været på 2 pct. p.a. efter skat for at leve op til en aftale, indgået mellem pensionsbranchen og Erhverv- og Vækstministeriet.

I % af hensættelser 2012 2013 2014 2015 2016
Afkast før skat og investeringsomkostninger 14,3 4,9 11,5 2,3 9,4
Investeringsomkostninger -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9
Afkast før skat - Nøgletal 1 13,7 4,2 10,8 1,6 8,5
Skat -2,1 -0,6 -1,6 -0,2 -1,6
Afkast før skat - Nøgletal 2 11,6 3,6 9,2 1,4 6,9
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)          
Forsikringsdækning 0,4 0,5 0,5 0,3 0,1
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordning -4,1 -4,9 3,4 0,7 -2,9
Ændringer i hensættelser -5,7 -2,7 -6,7

1,5

-0,2 

Kontorente efter skat 2,37 2,0 6,5 4,1 4,1
Kontorente før skat 2,8 2,36 7,67 4,84 4,84

Fra juli 2012 til udgangen af 2013 har rentetilskrivningen været på 2 pct. p.a. efter skat for at leve op til en aftale, indgået mellem pensionsbranchen og Erhverv- og Vækstministeriet.

I % af hensættelser 2012 2013 2014 2015 2016
Afkast før skat og 
investeringsomkostninger
14,3   4,8  11,5 2,3 9,2
Investeringsomkostninger  -0,5 -0,6   -0,7 -0,7 -0,9
Afkast før skat - Nøgletal 1  13,7 4,2 10,8 1,6 8,3
Skat -2,1  -0,6   -1,6 -0,2 -1,4
Afkast efter skat - Nøgletal 2 11,6  3,6  9,2  1,4 6,9
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)          
Forsikringsdækning  0,4  0,6  0,8 0,3 0,3
Administration 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen  -7,6  -5,5  -2,6 0,5

-3,4

Ændringer i hensættelser -2,2  -3,1  -6,1  1,8 0,2
Kontorente efter skat 2,37   2,0  6,5 4,1 4,1
Kontorente før skat 2,80 2,36   7,67 4,84 4,84

Fra juli 2012 til udgangen af 2013 har rentetilskrivningen været på 2 pct. p.a. efter skat for at leve op til en aftale, indgået mellem pensionsbranchen og Erhverv- og Vækstministeriet.

I % af hensættelser 2012 2013   2014 2015 2016
Afkast før skat og investeringsomkostninger 14,3 4,9 11,7  2,5 10,0
Investeringsomkostninger -0,5 -0,7 -0,7  -0,7 -0,9
Afkast før skat - Nøgletal 1 13,7   4,2  11,0 1,9 9,1
Skat  -2,1  -0,6  -1,6 -0,2 -1,7
Afkast efter skat - Nøgletal 2 11,6  3,6  9,4 1,6 7,4
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)           
Forsikringsdækning  0,4  0,5 0,5 0,3 0,1
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen   -4,1  -4,9  3,5 0,0 -3,8
Ændringer i hensættelser  -5,7  2,7  -7,0 2,1 0,4
Kontorente efter skat 2,37   2,0  6,5 4,1 4,1
Kontorente før skat  2,80  2,36  7,67 4,84 4,84

Fra juli 2012 til udgangen af 2013 har rentetilskrivningen været på 2 pct. p.a. efter skat for at leve op til en aftale, indgået mellem pensionsbranchen og Erhverv- og Vækstministeriet.

Kontakt os hvis du vil klage

Er du uenig i en afgørelse eller føler dig forkert behandlet, vil vi altid gerne i kontakt med dig. Læs her hvordan:

Klagestatistik

PKA er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Medlemmer, der ikke er tilfredse med en afgørelse truffet i pensionskassen, kan få prøvet sagen hos Ankenævnet, efter at have klaget over afgørelsen til PKA. Se statistikken fra Ankenævnet hér.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk