Klagestatistik

PKA er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Medlemmer, der ikke er tilfredse med en afgørelse truffet i pensionskassen, kan få prøvet sagen hos Ankenævnet, efter at have klaget over afgørelsen til PKA. Se statistikken fra Ankenævnet hér.

Se mere hos Ankenævnet
Ankenævnet for Forsikring offentliggør på deres hjemmeside www.ankeforsikring.dk statistik over sager fordelt på forskellige typer af forsikring og specificeret for hvert selskab, der er tilsluttet ankenævnet.

Afsluttede sager om arbejdsgiverbetalt pension i Ankenævnet

ÅrAfgørelser PKAMedhold til klager
201620
201710
201820
201931
202000

I sagen fra 2019, hvor vores medlem har fået medhold, kunne vi efter en gennemgang af den rådgivning, som medlemmet havde fået i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling, konstatere, at medlemmet havde fået et tilsagn om fuld dækning, selv om vi var bekendt med, at hun var syg, da bidragsbetalingen blev genoptaget. Vi besluttede derfor selv at give medlemmet medhold i klagen uden at sagen blev afgjort i ankenævnet.

 

Kritisk sygdom
Der er oftest tale om klager over, at et sygdomstilfælde ikke har opfyldt de betingelser, som forsikringsbetingelserne opstiller for dækning.

ÅrAfgørelser PKA og PKA+Medhold til klager
201641
201750
201840
201921
2020 10

Det gælder både for sagen fra 2016 og sagen fra 2019, hvor medlemmerne har fået medhold i deres klager, at der i forbindelse med behandlingen af klagerne over afslag på udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme er kommet nye lægelige oplysninger, der har gjort det klart, at udbetalingskriterierne har været opfyldt. I begge sager er summen således blevet udbetalt, uden at sagen er blevet afgjort i ankenævnet.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.