Forsikringer – hjælp, når livet ændrer sig

Som en del af din pensionsordning har du forsikringer, som dækker dig og din familie hele dit arbejdsliv – hvis du bliver syg eller dør før din folkepensionsalder.

Hvad skal du vide om PKA’s forsikringer?

Dine forsikringer supplerer de offentlige ydelser, du kan få ved sygdom. Vi følger de offentlige kriterier og kræver ikke ekstra helbredsoplysninger fra dig ved optagelse i pensionskassen.

Står du i en situation, hvor du ikke kan arbejde grundet sygdom, vil du typisk få en offentlig ydelse. Med dine forsikringer i pensionsordningen i PKA har du i nogle tilfælde mulighed for at få økonomisk hjælp via en udbetaling, som supplerer den offentlige ydelse.

Du behøver ikke bekymre dig om modregning, for udbetalingerne fra PKA er tilpasset de offentlige ydelser, så du er sikret mindst mulig modregning.

Som udgangspunkt dækker dine forsikringer hos os ved fx kritisk sygdom, hvis du ikke længere er i arbejde og får sygedagpenge, hvis du kommer i jobafklarings- eller ressourceforløb eller hvis du kommer på førtidspension.

Undgå dobbeltforsikring

Dine forsikringer er tilpasset netop din faggruppe og er sammensat, så de dækker dig i alle livets faser.

Derfor er der ingen grund til, at du opretter ekstra forsikringer med lignende dækninger, fx i banken. Du kan endda risikere, at du ikke får det fulde udbytte af begge forsikringer – selv om du betaler for dem begge.

Ring på , hvis du har spørgsmål om dine forsikringer.

Sådan er du dækket

Hvis du bliver syg og ikke kan arbejde

Vi hjælper dig økonomisk, hvis din arbejdsevne bliver nedsat, så du er sikret mindst mulig modregning i de offentlige ydelser.

  • Du får skattefrit 100.000 kr. ved jobafklarings- eller ressourceforløb på mindst et år.
  • Får du tilkendt førtidspension eller seniorpension, får du løbende udbetalinger fra PKA og et engangsbeløb på op til 200.000 kr. Har du børn, får hvert barn et månedligt beløb, til det fylder 21 år.
  • Bliver der på grund af midlertidig eller varig sygdom ikke indbetalt til din pensionsordning i PKA, sikrer vi dine indbetalinger, så din opsparing vokser som planlagt. 
  • Hvis din sygdom betyder, at dit eller din families rådighedsbeløb falder væsentligt, kan du søge om økonomisk hjælp fra Bistandsfonden.

Hvis du får en kritisk sygdom

Vi udbetaler et engangsbeløb på 160.000 kr. skattefrit, hvis du får en kritisk sygdom, fx kræft eller en hjerte-kar-sygdom.

Hvis du dør inden din folkepensionsalder

Hvis du dør inden din folkepensionsalder, får dine efterladte et skattefrit engangsbeløb på op til 640.000 kr. Har du børn, får hvert barn et månedligt beløb, til de fylder 21 år.

Hvis du er fysioterapeut eller farmakonom

Er du fysioterapeut og har den nye ordning efter d. 1. juli 2020, eller er du farmakonom, gælder noget andet for dig.

Har du problemer med helbredet – så kontakt os

Kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du får problemer med helbredet og ikke længere kan arbejde. Så fortæller vi, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ring på

Overblik til banken – sådan er du dækket ved sygdom

Desværre fremgår det kun delvist på , at du får økono­misk hjælp fra PKA ved sygdom. Bankerne glemmer ofte at tage højde for, at du også kan få økonomisk hjælp fra PKA før en eventuel tilkendt offentlig førtidspension.

Download et overblik over, hvordan du er dækket ved sygdom. Print overblikket og tag det med i banken, hvis du bliver tilbudt en forsikring ved tab af erhvervsevne.