Nyt job, ned i tid, arbejdsløs

Når der sker ændringer i dit job, så ændrer din pensionsordning sig også. Det kan betyde noget både for dine forsikringer og for din pension.

Derfor skal du altid tage stilling til din pensionsordning, når der sker ændringer i job.

Vi skriver til dig, hvis indbetalingen stopper

Skulle indbetalingen til din pensionsordning stoppe, skriver vi til dig og fortæller dig om dine muligheder med hensyn til din pensionsopsparing og dine forsikringer.

Det er vigtigt, at du i den situation tager stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. 

Se her, hvis du...

Mister dit arbejde

Pas på din pensionsordning.

Hvis du mister dit job, stopper indbetalingen til din pensionsordning. Det betyder, at din pension bliver lavere, og at dine forsikringer ændres eller bortfalder efter en periode - hvornår afhænger af betingelserne for din pensionsordning.

Derfor bør du holde øje med det brev, du får, når indbetalingen er stoppet, så du forholder dig til de muligheder, du har i den situation.

Bliver du syg
Mister du dit job, fordi du er syg, så er det vigtigt, at du kontakter os straks. Du kan nemlig have mulighed for udbetalinger fra pensionsordningen. 

Skifter job

Tag stilling til din pension.

Får du et nyt job med samme overenskomst, som den du har nu, behøver du ikke gøre noget. Så beholder du nemlig automatisk din pensionsordning hos os, og alt er, som det plejer at være.

Nyt job uden pensionsordning
Får du derimod et nyt job, hvor din arbejdsgiver ikke længere indbetaler til din pensionsordning hos os, så skal du forholde dig til, hvad der skal ske med din ordning: Måske skal du sætte ordningen hos os i bero med det samme. Måske skal du sørge for at bevare dine forsikringer. Du har flere muligheder.

Når indbetalingen stopper, får du et brev fra os om dine muligheder. Hold øje med brevet og følg vejledningen. 

Du hører fra os
Vi sender et brev til dig, når indbetalingen stopper. Herefter kan du logge på og tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning.  

Se dine forsikringer
Vil holde orlov

Tænk på pensionen, hvis du holder orlov uden løn.

Går du på barselsorlov eller anden orlov med løn, så skal du ikke gøre noget. Din arbejdsgiver indbetaler stadig til din pensionsordning, og alt er som det plejer at være.

Orlov uden løn 
Vælger du derimod at holde orlov uden løn, så skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning, når der i en periode ikke bliver indbetalt til den.  

Du hører fra os
Vi sender et brev til dig, når indbetalingen stopper. Herefter kan du logge på og i selvbetjeningen tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning i den periode, der ikke bliver indbetalt.

Se dine forsikringer

Hvis du mister dit job, stopper indbetalingen til din pensionsordning. Det betyder, at din pension bliver lavere, og at dine forsikringer ændres eller bortfalder efter en periode - hvornår afhænger af betingelserne for din pensionsordning.

Derfor bør du holde øje med det brev, du får, når indbetalingen er stoppet, så du forholder dig til de muligheder, du har i den situation.

Bliver du syg
Mister du dit job, fordi du er syg, så er det vigtigt, at du kontakter os straks. Du kan nemlig have mulighed for udbetalinger fra pensionsordningen. 

Får du et nyt job med samme overenskomst, som den du har nu, behøver du ikke gøre noget. Så beholder du nemlig automatisk din pensionsordning hos os, og alt er, som det plejer at være.

Nyt job uden pensionsordning
Får du derimod et nyt job, hvor din arbejdsgiver ikke længere indbetaler til din pensionsordning hos os, så skal du forholde dig til, hvad der skal ske med din ordning: Måske skal du sætte ordningen hos os i bero med det samme. Måske skal du sørge for at bevare dine forsikringer. Du har flere muligheder.

Når indbetalingen stopper, får du et brev fra os om dine muligheder. Hold øje med brevet og følg vejledningen. 

Du hører fra os
Vi sender et brev til dig, når indbetalingen stopper. Herefter kan du logge på og tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning.  

Se dine forsikringer

Går du på barselsorlov eller anden orlov med løn, så skal du ikke gøre noget. Din arbejdsgiver indbetaler stadig til din pensionsordning, og alt er som det plejer at være.

Orlov uden løn 
Vælger du derimod at holde orlov uden løn, så skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning, når der i en periode ikke bliver indbetalt til den.  

Du hører fra os
Vi sender et brev til dig, når indbetalingen stopper. Herefter kan du logge på og i selvbetjeningen tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning i den periode, der ikke bliver indbetalt.

Se dine forsikringer

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: