Nyt job, ned i tid, arbejdsløs

Når der sker ændringer i dit job, så ændrer din pensionsordning sig også. Det kan betyde noget både for dine forsikringer og for din pension.

Derfor skal du altid tage stilling til din pensionsordning, når der sker ændringer i job.

Vi skriver til dig, hvis indbetalingen stopper

Skulle indbetalingen til din pensionsordning stoppe, skriver vi til dig og fortæller dig om dine muligheder med hensyn til din pensionsopsparing og dine forsikringer.

Det er vigtigt, at du i den situation tager stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. 

Se her, hvis du...

Mister dit arbejde

Pas på din pensionsordning

Hvis du mister dit job, stopper indbetalingen til din pensionsordning. Det betyder, at din pension bliver lavere, og at dine forsikringer ændres eller bortfalder efter en periode - hvornår afhænger af betingelserne for din pensionsordning.

Derfor bør du holde øje med det brev, du får, når indbetalingen er stoppet, så du forholder dig til de muligheder, du har i den situation.

Bliver du syg
Mister du dit job, fordi du er syg, så er det vigtigt, at du kontakter os straks. Du kan nemlig have mulighed for udbetalinger fra pensionsordningen. 

;
Skifter job

Tag stilling til din pension

Får du et nyt job med samme overenskomst, som den du har nu, behøver du ikke gøre noget. Så beholder du nemlig automatisk din pensionsordning hos os, og alt er, som det plejer at være.

Nyt job uden pensionsordning
Får du derimod et nyt job, hvor din arbejdsgiver ikke længere indbetaler til din pensionsordning hos os, så skal du forholde dig til, hvad der skal ske med din ordning: Måske skal du sætte ordningen hos os i bero med det samme. Måske skal du sørge for at bevare dine forsikringer. Du har flere muligheder.

Når indbetalingen stopper, får du et brev fra os om dine muligheder. Hold øje med brevet og følg vejledningen. 

Du hører fra os
Vi sender et brev til dig, når indbetalingen stopper. Herefter kan du logge på og tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning.  

; Se dine forsikringer
Vil holde orlov

Tænk på pensionen, hvis du holder orlov uden løn

Går du på barselsorlov eller anden orlov med løn, så skal du ikke gøre noget. Din arbejdsgiver indbetaler stadig til din pensionsordning, og alt er som det plejer at være.

Orlov uden løn 
Vælger du derimod at holde orlov uden løn, så skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning, når der i en periode ikke bliver indbetalt til den.  

Du hører fra os
Vi sender et brev til dig, når indbetalingen stopper. Herefter kan du logge på og i selvbetjeningen tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning i den periode, der ikke bliver indbetalt.

; Se dine forsikringer

Hvis du mister dit job, stopper indbetalingen til din pensionsordning. Det betyder, at din pension bliver lavere, og at dine forsikringer ændres eller bortfalder efter en periode - hvornår afhænger af betingelserne for din pensionsordning.

Derfor bør du holde øje med det brev, du får, når indbetalingen er stoppet, så du forholder dig til de muligheder, du har i den situation.

Bliver du syg
Mister du dit job, fordi du er syg, så er det vigtigt, at du kontakter os straks. Du kan nemlig have mulighed for udbetalinger fra pensionsordningen. 

Får du et nyt job med samme overenskomst, som den du har nu, behøver du ikke gøre noget. Så beholder du nemlig automatisk din pensionsordning hos os, og alt er, som det plejer at være.

Nyt job uden pensionsordning
Får du derimod et nyt job, hvor din arbejdsgiver ikke længere indbetaler til din pensionsordning hos os, så skal du forholde dig til, hvad der skal ske med din ordning: Måske skal du sætte ordningen hos os i bero med det samme. Måske skal du sørge for at bevare dine forsikringer. Du har flere muligheder.

Når indbetalingen stopper, får du et brev fra os om dine muligheder. Hold øje med brevet og følg vejledningen. 

Du hører fra os
Vi sender et brev til dig, når indbetalingen stopper. Herefter kan du logge på og tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning.  

Se dine forsikringer

Går du på barselsorlov eller anden orlov med løn, så skal du ikke gøre noget. Din arbejdsgiver indbetaler stadig til din pensionsordning, og alt er som det plejer at være.

Orlov uden løn 
Vælger du derimod at holde orlov uden løn, så skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning, når der i en periode ikke bliver indbetalt til den.  

Du hører fra os
Vi sender et brev til dig, når indbetalingen stopper. Herefter kan du logge på og i selvbetjeningen tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning i den periode, der ikke bliver indbetalt.

Se dine forsikringer
Vil op eller ned i tid

Pensionen varierer med lønnen

Ned i tid
Indbetalingen til din pension er en procentdel af din løn. Når du går ned i tid, vil der derfor blive indbetalt mindre til din pension, fordi du får mindre i løn. Det betyder, at du får mindre i livsvarig pension, og at der også vil blive mindre udbetalt fra dine forsikringer ved sygdom og død.

Det kan du undgå ved selv at indbetale det beløb, der "mangler" fra din arbejdsgiver.

Op i tid
Når du går op i tid og får mere i løn, indbetaler din arbejdsgiver også mere til din pensionsordning. Dine pensioner og dækningerne på dine forsikringer bliver derfor højere.

; Beregn

Ned i tid
Indbetalingen til din pension er en procentdel af din løn. Når du går ned i tid, vil der derfor blive indbetalt mindre til din pension, fordi du får mindre i løn. Det betyder, at du får mindre i livsvarig pension, og at der også vil blive mindre udbetalt fra dine forsikringer ved sygdom og død.

Det kan du undgå ved selv at indbetale det beløb, der "mangler" fra din arbejdsgiver.

Op i tid
Når du går op i tid og får mere i løn, indbetaler din arbejdsgiver også mere til din pensionsordning. Dine pensioner og dækningerne på dine forsikringer bliver derfor højere.

Beregn

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.