Din pension

Log på og se, hvad din pensionsordning består af.

Når du er logget på, kan du se, hvor meget du får i pension, hvilke pensioner du har, og hvornår du kan få dem udbetalt.

Se dine tal

Log på for at se dine pensioner

Du får også folkepension og ATP

Din folkepensionsalder er [folkepensionsalder]

Folkepension

Grundbeløb (2018)

6.237 kr./md

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for enlige og samlevende, mens pensionstillægget er større for enlige end for gifte og samlevende. Din økonomiske situation har også betydning for, hvor meget du kan få i pension.

Størrelsen af din pension i PKA og eventuelt andre steder har betydning for beregningen af de offentlige pensioner - især beregningen af folkepensionens tillæg bliver påvirket af dine andre pensioner.

På pensionsinfo.dk kan du se alle dine pensioner og finde vejledning til at beregne offentlige ydelser og efterløn.

ATP
ca. 1.250 kr./md

Hvor meget du kan få i ATP Livslang Pension afhænger af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit liv. Hvis du har indbetalt til ATP hele dit arbejdsliv, kan du forvente at få op til ca. 15.000 kr. om året, så længe du lever. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen. 

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er det samme for enlige og samlevende, mens pensionstillægget er større for enlige end for gifte og samlevende. Din økonomiske situation har også betydning for, hvor meget du kan få i pension.

Størrelsen af din pension i PKA og eventuelt andre steder har betydning for beregningen af de offentlige pensioner - især beregningen af folkepensionens tillæg bliver påvirket af dine andre pensioner.

På pensionsinfo.dk kan du se alle dine pensioner og finde vejledning til at beregne offentlige ydelser og efterløn.

Hvor meget du kan få i ATP Livslang Pension afhænger af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit liv. Hvis du har indbetalt til ATP hele dit arbejdsliv, kan du forvente at få op til ca. 15.000 kr. om året, så længe du lever. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen. 

Sådan har vi beregnet dine pensioner i pensionskassen

De pensioner, vi viser, er vores bedste bud på, hvad du kan forvente at få i pension. Beløbet er baseret på nogle forudsætninger om fx pensioneringstidspunkt, indbetaling, rente og inflation. Ændrer forudsætningerne sig, ændrer pensionen sig også.

Beløbene viser købekraften af din forventede pension i forhold til det prisniveau, du kender i dag, så du kan sammenligne med den løn, du har nu.

Der er regnet med en årlig kontorente på 7 % før skat fra oktober 2017 til og med 2021. Fra 2022 er der regnet med en rente på 5 %. I 2018-2020 er der regnet med en inflation på 1 %. Fra og med 2021 er der indregnet en inflation på 2 %. Kontorenten er efter investeringsomkostninger.

Bag den fremtidige betaling for administration og eventuelle risikodækninger er der anvendt de samme forudsætninger, som ligger til grund for din nuværende betaling for administration og risikodækning.

Alle pensioner kan nedsættes, for eksempel ved ændringer i medlemmernes dødelighed eller invaliditet, ved lave afkast og ved ændringer i gældende lovgivning.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk