Andre pensioner

Du vil også få udbetaling fra ATP mv.

Dine andre pensioner kan have indflydelse på din eventuelle efterløn. Kontakt derfor din A-kasse og hør om eventuel modregning.

Dine andre pensioner kan også have indflydelse på din folkepension. Kontakt derfor Udbetaling Danmark og hør om netop din situation, eller beregn din folkepension på borger.dk.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
Hvis du var lønmodtager i perioden 1977-1979, indbetalte din arbejdsgiver et vist beløb til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Du kan derfor have ret til et engangsbeløb. På ld.dk kan du søge om at få pengene udbetalt. 

Du kan have mulighed for at flytte din opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til din pension i PKA. Kontakt os, hvis du ønsker det, så undersøger vi mulighederne. 

ATP – Livslang Pension
Alle indbetaler til ATP, hvad enten vi får løn, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge eller tilsvarende.

ATP udbetales som en månedlig livsvarig pension, når du når folkepensionsalderen. Hvis du har indbetalt til ATP hele dit arbejdsliv, kan du få udbetalt op til 24.500 kr. om året. Pensionen bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Du kan læse mere om ATP på atp.dk eller på borger.dk eller pensionforalle.dk.

Ønsker du at udskyde ATP Livslang Pension, eller har du spørgsmål til ATP Livslang Pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark på 70 12 80 00. Se også www.atp.dk, www.borger.dk eller pensionforalle.dk

Tjenestemandspension
Hvis du har været eller er ansat som tjenestemand, har du en tjenestemandspension. Tjenestemandspensioner kan indeholde særlig gunstige udbetalinger eller rettigheder. Du kan få et overblik over din tjenestemandspension på www.tjenestemandspension.dk eller hos Moderniseringsstyrelsen på tlf. 33 92 80 00.

Privat pensionsopsparing
Hvis du har privat pensionsopsparing fx i din bank, kan du enten i banken eller på pensionsinfo.dk skabe dig et overblik over, hvor meget du kan få udbetalt fra dine private pensioner. Indtil du starter udbetaling af dine private pensioner, har du fortsat mulighed for at samle dem ét sted. Du kan fx flytte en privat pensionsopsparing til PKA, hvor du i 2022 får 5 % i rente. Du kan sammenligne din bank med PKAplus her.

Samlet oversigt på PensionsInfo
pensionsinfo.dk finder du en samlet oversigt over dine pensioner. 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.