Det er Udbetaling Danmark, der administrerer og udbetaler din folkepension
Du skal dog selv søge om folkepensionen - også selvom du udsætter den og fortsætter med at arbejde. Det kan du gøre på borger.dk eller ved møde op på Borgerservice.  

Udbetaling
Folkepensionen udbetales månedsvis bagud og bliver udbetalt til din konto den sidste bankdag i måneden. Man opnår først ret til folkepension den 1. i måneden, efter man har nået pensionsalderen. Folkepensionen bliver udbetalt månedsvis bagud. Det betyder, at hvis du f.eks. fylder 65 den 2. september, vil den første udbetaling være den 31. oktober.

Overgang fra efterløn til folkepension
Hvis du får efterløn, vil du få den sidste udbetaling i den måned, hvor du fylder 65 år, og folkepension fra måneden derefter - hvis du har søgt om at få udbetalt folkepension.

Vil du vente med folkepensionen?
Du kan også vælge at udskyde din pension i stedet for at gå på folkepension straks, når du når folkepensionsalderen. Når du udskyder din folkepension, optjener du en venteprocent. Det betyder, at du får udbetalt mere i pension, når du vælger at få pensionen udbetalt på et senere tidspunkt.

Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere får du udbetalt i folkepension. 

Et par tips til ansøgningen
Når du søger om folkepension, skal du have en del oplysninger klar om dig selv og evt. din ægtefælle/samlever. Det er oplysninger, som Udbetaling Danmark bl.a. skal bruge for at kunne beregne din folkepension og folkepensionstillæg. Det drejer sig om fremtidige indtægter (løn, renter, aktieafkast, pensioner mv.). Se evt. pensionsinfo.dk, hvis du er i tvivl om dine pensioner. 

Se her, hvordan din pension fra PKA skal oplyses i ansøgningen.

Hvad du kan få i folkepensionstillæg?

Se eksempler på, hvad du kan få i folkepension og folkepensionstillæg. Her har du også mulighed for at få vist præcis, hvad du kan få udbetalt, alt efter om du bor med en samlever, er gift eller enlig. 
    


Når ansøgningen er sendt
  • Ret din forskudsopgørelse, så indtægten er rigtig.
  • Tjek, at du kun anvender dit hovedkort (skattekort) ét sted.
  • Når du sætter din pension hos os i gang, skal du vælge dit bikort til udbetalingen. Ellers benytter du dit fradrag flere gange og risikerer at få en efterskat.

Nyttige links

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.