Hvad betyder det?

Kort forklaring på nogle af de mange begreber

Delpension
Går du ned i tid i den sidste del af dit arbejdsliv, kan du have mulighed for at supplere din indtægt med en del af din pension, kaldet delpension.

Efterlønsalder
Den alder, hvor du kan få efterløn, hvis du er med i efterlønsordningen og opfylder betingelserne. Du skal kontakte din A-kasse for at høre mere.

Folkepensionsalder
Den alder, hvor du tidligst kan få folkepension, hvis du opfylder betingelserne. Du skal søge om din folkepension på borger.dk. Du skal kontakte Udbetaling Danmark for at høre mere.

Tidligste pensionsalder
Den alder, hvor du tidligst kan få udbetalt din pension fra pensionskassen.

Livsvarig alderspension
Månedlig udbetaling fra pensionskassen fra du begynder på din alderspension og resten af dit liv. Beløbet udbetales forud hver måned.

Forhøjet alderspension
Du kan have mulighed for at vælge at få en højere udbetaling hver måned i de første 10 år, hvor du får udbetalt alderspension. Derefter bliver den månedlige udbetaling sat ned til ca. halvdelen  resten af livet. Du kan se dine egne tal, når du logger på med NemID her.

Ratepension
Pensionsopsparing, som bliver udbetalt månedligt i 10 år. Dør du i perioden, udbetales resten til dine efterladte.

Pension ved død
Forsikring, som dine efterladte får udbetalt ved din død.

Du kan fravælge dækningen, når du begynder at få udbetalt alderspension. Hvis du fravælger den, bliver din alderspension lidt højere - til gengæld vil dine efterladte ikke få udbetalt pensionen ved din død.

Hvis du beholder dækningen, begynder beløbet at blive nedtrappet, når du har fået udbetalt alderspension i fem år. Efter 15 år på pension, bortfalder dækningen.

Ægtefælle-/samleverpension
Beløb som bliver udbetalt månedligt til din ægtefælle eller samlever, når du dør. Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for at få pensionen udbetalt.

Hovedkort og bikort
Du skal betale indkomstskat af den månedlige pension fra pensionskassen. Vi fratrækker skatten, før vi udbetaler pensionen til dig. Du skal derfor vælge, om vi skal bruge dine skatteoplysninger fra dit hovedkort eller fra dit bikort . Du må kun bruge dit fradrag ét sted - derfor er det fornuftigt at bruge hovedkortet til den største udbetaling og bikortet til de øvrige udbetalinger.

Pensionsinfo
PensionsInfo er en samlet oversigt over pensioner fra alle pensionsselskaber, banker og det offentlige. Her kan du få overblik over dine mulige udbetalinger ved pension, sygdom og død.  

Borger.dk
Hjemmeside, hvor du bl.a. skal søge om din folkepension, når du når din folkepensionsalder.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.