Få hjælp til at udfylde blanket fra SKAT

Hvis du både har en privat og en arbejdsgiverbetalt opsparing, er det din private opsparing, der skal rettes.

Hvis du både har en privat og en arbejdsgiverbetalt opsparing, er det din private opsparing, der skal rettes.

Sådan gør du

  1. Hent blanket på skat.dk
  2. Udfyld og underskriv blanketten
  3. Send blanketten sammen med din årsopgørelse og dine skatteoplysninger til din bank eller private pensionsselskab.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg skal betale en afgift, fordi jeg åbenbart har indbetalt for meget til aldersopsparing. Hvorfor har jeg betalt for meget?

En del af din indbetaling til din pension i PKA er gået til aldersopsparing. Der er en grænse for, hvor meget du må indbetale på aldersopsparing om året.

Vi sørger for, at du ikke betaler for meget på aldersopsparing hos os. Men indbetaler du også på en aldersopapring i fx banken eller i et andet pensionsselskab, kan du komme til at betale for meget.

Hvis du indbetaler mere, end du må, skal du betale en afgift på 20 % af den del, du har betalt for meget. 

Så meget måtte du indbetale i 2021:

  • Har du mere end 5 år til din folkepensionsalder
    Så måtte du i 2021 højst indbetale 5.400 kr. i alt på aldersopsparing – på alle aldersopsparinger tilsammen.
  • Har du 5 år eller mindre til din folkepensionsalder
    Så måtte du i 2021 højst indbetale 52.400 kr. i alt på aldersopsparing – på alle aldersopsparinger tilsammen.

Du kan nedsætte afgiften til 4 %
Det beløb, du har betalt for meget på aldersopsparing, kan du flytte til fx en ratepension eller en livsvarig pension. Så kan du få afgiften ned på 4 %.

Eksempler

Spar 864 kr.
Har du både betalt 5.400 kr. på aldersopsparing i din bank og i din PKA-pension – altså i alt 10.800 kr. til aldersopsparing – skal du betale 20 % i afgift af de 5.400 kr., du har indbetalt for meget. Det er 1.080 kr.

Flytter du det, du har betalt for meget, til fx en ratepension, skal du kun betale 4 % i afgift, dvs. 216 kr. Du kan altså spare 864 kr. ved at flytte det beløb, du har betalt for meget på aldersopsparing, til en anden pensionstype.

Spar 8.384 kr.
Har du både betalt 52.400 kr. på aldersopsparing i din bank og i din PKA-pension – altså i alt 104.800 kr. til aldersopsparing – skal du betale 20 % i afgift af de 52.400 kr., du har indbetalt for meget. Det er 10.480 kr.

Flytter du det, du har betalt for meget, til fx en ratepension, skal du kun betale 4 % i afgift, dvs. 2.096 kr. Du sparer altså 8.384 kr. ved at flytte det beløb, du har betalt for meget på aldersopsparing, til en anden pensionstype.

Sådan gør du
Hent blanket hos skat.dk. Du kan få hjælp til at udfylde blanketten – se de farvede bokse ovenfor.

Se også svaret til spørgsmål 3: "Hvordan undgår jeg en afgift for 2022?"

Jeg har indbetalt til aldersopsparing både i banken og i PKA og har indbetalt mere, end man må.

Når du både har en aldersopsparing, som din arbejdsgiver indbetaler på, og en, du indbetaler på privat, så er det din private opsparing, der skal ændres. Derfor er det din bank eller private pensionsselskab, der skal hjælpe dig videre.

Sådan gør du

Se også svaret til spørgsmål 3: "Hvordan undgår jeg en afgift for 2022?"

Hvordan undgår jeg en afgift for 2022?

Du kan fravælge indbetaling til aldersopsparing i PKA. Så vil beløbet i stedet blive brugt til livsvarig pension eller forhøjet pension. På den måde kan du forsætte indbetaling til din private aldersopsparing. Det anbefaler vi.

Du kan overføre din private opsparing fra din bank til os. Så sikrer vi, at du ikke kommer til at betale mere, end det du må i fremtiden.

 

Kan man ikke indbetale på sin aldersopsparing, når man får udbetalt pension? Jeg skal betale en strafafgift. Hvorfor?

Når du begynder at få udbetalt en løbende pension (rate- og/eller livsvarig pension) må du fra og med året efter højst indbetale det lave beløb på en aldersopsparing. Det gælder også, hvis du har fået omdannet en løbende pension til et engangsbeløb, som du har fået udbetalt, eller hvis du har ændret udbetalingsperioden på en løbende pension.

Vi får automatisk besked fra SKAT, hvis du har fået udbetalt løbende pension. Så sørger vi for, at du ikke kommer til at indbetale for meget på aldersopsparing hos os året efter. Er der indbetalt for meget, overfører vi det, der er betalt for meget, til en anden pensionstype.

Hvis du mener, det er en fejl
Hvis du mener, at du burde have lov til at indbetale det høje beløb på aldersopsparing, skal du kontakte det pensionsselskab eller den bank, som du har fået udbetalt pension fra. Du kan selv finde disse oplysninger under dine personlige skatteoplysninger, når du logger ind på skat.dk. Her vil der i fanen til venstre være et punkt kaldet ”Diskvalifikation ved udbetaling af pension”.

Hvis der er tale om en fejl, vil den pågældende bank eller pensionsselskabet have mulighed for at rette den. Når det er sket, vil det fremgå af de samme skatteoplysninger, at registreringen er slettet. For at du igen kan indbetale det høje beløb til aldersopsparing hos os, skal du sende dine personlige oplysninger til os, så vi har dokumentation for, at registreringen er slettet.
Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, at den er slettet af SKAT. 

Du bliver straffet med en afgift på 40 % af det beløb, du har betalt for meget på aldersopsparing. Afgiften bliver lagt til din årlige indkomst, og SKAT oplyser det på din årsopgørelse.

Eksempel
Du har betalt 52.400 kr. i 2021 til en aldersopsparing, men fordi du startede en udbetaling af en månedlig pension i 2020, må du kun betale 5.400 kr.

Du skal så betale 40 % i afgift for det, du har betalt for meget (47.000 kr.) = 18.800 kr.

Vælger du at flytte det, du har betalt for meget på aldersopsparing, til en fradragsberettiget opsparing, en ratepension og/eller en livsvarig alderspension, bliver afgiften nedsat til 4 %, og så skal du kun betale 1.880 kr. i afgift.

Jeg har betalt for meget til min ratepension i 2021. Hvilke muligheder har jeg?

I 2021 måtte du højst indbetale 58.500 kr. i alt til ratepension – på alle ratepensioner tilsammen.

Har du ratepension flere steder?
Sparer du også op til pension i din bank eller et privat pensionsselskab, kan de fortælle dig, om du har en ratepension hos dem.

I din PKA-pension kan du spare op til en såkaldt forhøjet pension. Indbetaling til forhøjet pension skal medregnes i det beløb, du må indbetale til ratepension. Du kan se, om du indbetaler til forhøjet pension her (vælg år 2021), og du kan fravælge forhøjet pension her.

Du kan flytte pengene eller få dem udbetalt
Du kan vælge at få det, du har indbetalt for meget til din private opsparing på ratepension, tilbage - eller du kan flytte indbetalingen til en livsvarig pension. 

Har du både en privat og en arbejdsgiverbetalt ratepension og/eller forhøjet pension, er det din private opsparing, der skal ændres. Det gælder også, selv om din bank siger, at det er nemmere, hvis vi tilbagebetaler eller overflytter det, du har betalt for meget hos os.

Hent blanket og se, hvordan du skal udfylde den via boksene foroven.

Undgå problemet fremover
Du kan overføre din private opsparing til PKA, så sikrer vi, at du fremover ikke betaler mere end den årlige beløbsgrænse. Du kan samle dine pension her.

Du kan også fravælge indbetaling til forhøjet pension og i stedet bruge beløbet til en livsvarig pension. Stop indbetaling til forhøjet pension her.

Jeg betaler selv til min PKA-pension. Men jeg kan se, at jeg ikke har fået fradrag for hele det beløb, jeg har indbetalt. Hvad skyldes det?

Forskellen på det beløb, du har indbetalt i 2021, og det beløb, du har fået fradrag for, er det, du betaler for de forsikringer ved sygdom og død, der udbetales som skattefri engangsbeløb.

Prisen på forsikringerne afhænger af, hvilken pensionskasse du er medlem af, og om du har betalt for hele året, en periode eller blot enkelte måneder. Forsikringerne koster mellem 1.600 kr.-2.600 kr. for et helt år. Beløbet fremgår af skatteoplysningerne.

Går en del af din indbetaling til aldersopsparing, får du heller ikke fradrag for den del. Aldersopsparingen er også skattefri ved udbetaling.

Jeg indbetaler ikke længere til min PKA-pension, men jeg skal alligevel betale skat af et beløb hos jer. Hvorfor skal jeg det?

I din pensionsordning har du nogle forsikringer ved sygdom og død, der udbetales som skattefri engangsbeløb. Dem beholder du i en periode, efter at indbetalingen er stoppet. Du betaler for dem via din opsparing. 

Beløbet, du skal betale skat af, afhænger både af, hvilken pensionskasse du er medlem af, og hvor længe du har været dækket af forsikringerne i 2021. 

Jeg får pension fra PKA og skal nu betale ekstra skat, fordi jeg har betalt for lidt i skat. Hvorfor sørger I ikke for at trække den rigtige skat?

Hvis du får udbetalt pension flere steder, er det vigtigt, at du oplyser, hvilket skattekort de forskellige udbetalere skal bruge - ellers kan der gå kludder i skatten.

Vi anbefaler, at du bruger dit hovedkort dér, hvor du får mest udbetalt, så der bliver taget højde for dit fradrag det rigtige sted og kun ét sted.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: