Din rolle som tillidsrepræsentant er særlig vigtig, fordi den fungerer som bindeled mellem PKA og dine kolleger. På vores TR-kursus får du inspiration og gode råd til, hvordan du kan støtte dine kolleger bedst muligt i forskellige livssituationer. Har du en kollega, der lige er blevet skilt, er gået fra fuldtid til deltid eller har fået en kritisk sygdom? Og er du klar over, hvad der er vigtigt at vide om pension i de situationer? Deltag i vores TR-kursus – så får du helt styr på det.

På TR-kurset får du

  • kendskab til de livssituationer, hvor din kollega bør være særligt opmærksom på sin pension
  • idéer og inspiration til, hvordan du som TR kan sætte pension på dagsordenen på din arbejdsplads
  • mulighed for at sparre med andre tillidsrepræsentanter
  • introduktion til PKA’s opbygning og medlemsdemokrati
  • forståelse for sammenhæng mellem overenskomsten og PKA.
I 2022 deltog 250 tillidsrepræsentanter fordelt på 8 kurser. 99 % af kursisterne, der deltog i evalueringen, vil i høj eller meget høj grad anbefale kurset til en anden tillidsrepræsentant.

Praktisk information om TR-kurset

TR-kurserne afholdes regionalt og varer kl. 9-15.

PKA refunderer dine transportudgifter til billigste offentlige transport. Du kan også få dækket kørsel i egen bil, hvis du vælger det kursussted, der ligger tættest på din bopæl. Har du ikke mulighed for at vælge kursusstedet tættest på dig, fx på grund af datoerne, skal du skrive til  eller ringe på 39 45 46 10, før du tilmelder dig. Din arbejdsgiver kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Er du bestyrelsesmedlem eller ansat i en af de faglige organisationer i PKA-fællesskabet, er du også velkommen til at deltage i TR-kurset.

Tilmeld dig vores TR-kursus

I 2022 afholdt vi otte TR-kurser rundt i landet med i alt 250 TR-kursister. Var du ikke med på et af kurserne? Så kan du komme med i 2023. Se datoerne og tilmeld dig herunder.